Het wijkgezondheidscentrum aan de Boerenkrijglaan in Herentals is nu één jaar actief en vraagt bijkomend geld omdat het verliezen draait. Er wordt een borgstelling gevraagd aan het OCMW voor een bijkomende lening.

Na één jaar zijn er amper 350 patiënten voor 1,4 FTE huisartsen.

Dat is géén goede besteding van de centen, vindt N-VA Herentals. Met het geld dat nu verloren gaat aan structuren en tekorten, hadden heel wat mensen die het moeilijk hebben en organisaties voor mensen in armoede rechtstreeks ondersteund kunnen worden.

Of men had met de bestaande huisartsen projecten op touw kunnen zetten om mensen die het moeilijk hebben beter te ondersteunen in de bestaande settings en nabijheid van hun thuisomgeving.

Er wordt een bijkomende borgstelling van het OCMW gevraagd voor een deel van een nieuwe lening van 100 000 euro omdat het wijkgezondheidscentrum verlies blijft maken. En dat nog zeker tot 2019, zo bevestigde gisteren de OCMW-voorzitter op de gemeenteraad.

Het wijkgezondheidscentrum krijgt renteloze leningen van vzw CAW. De Kempen, vzw CGG Kempen, vzw Logo Kempen, vzw Welzijnszorg Kempen, CM en De Voorzorg.

De Herentalse huisartsen vinden dat oneerlijke concurrentie en N-VA Herentals beaamt dat.

Meerwaarde van het WGC?
Vraag blijft wat ook alweer de bestaansreden is van het wijkgezondheidscentrum, een centrum waar mensen niet rechtstreeks de huisarts moeten betalen, maar de betaling via een abonnement rechtstreeks tussen overheid en huisartsen geregeld wordt.

Het is immers zo dat deze N-VA-regering het mogelijk heeft gemaakt dat alle patiënten die het financieel moeilijker hebben sinds 2015 voor 1 euro naar de huisarts kunnen en de rest van het bedrag verrekend wordt tussen overheid/RIZIV en huisarts.

De meeste huisartsen laten die symbolische euro ook vallen.

Op die manier kunnen patiënten betaalbaar én in hun buurt bij de huisarts om de hoek, zonder naar een speciaal centrum te moeten.

Geld kan beter besteed worden
Het wijkgezondheidscentrum heeft na een jaar nu zo'n 350 patiënten voor 1,4 FTE huisartsen. Dat wil zeggen nog geen 50 consultaties per week of nog geen halftijdse invulling.

N-VA Herentals vraagt zich af of de artsen ondertussen wel voltijds betaald worden?

Plus bijkomende kosten voor een 40% aangestelde coördinator. Dat geld had beter besteed kunnen worden.

Het gaat om 80 000 euro leningen van de welzijnsorganisaties en nu komt er nog 100 000 bij waar het OCMW deels borg voor zou staan, om de tekorten te dekken.

Dat wil zeggen dat de tekorten minstens 180 000 euro per jaar bedragen en dat nog zeker tot 2019.

De kosten lopen hoog op en dat aan structuren en niet naar mensen in armoede of organisaties die mensen in armoede ondersteunen.

Vraag is ook of dat enkel mensen van Herentals zijn of ook de deelgemeenten bereikt worden want voor zorgen aan zo'n wijkgezondheidscentrum hangt men als patiënt ook vast aan zo'n centrum – men kan dan niet meer bij de huisarts om de hoek gaan. (pb)