'Maandag 15 mei werd Kasterlee en omstreken opgeschrikt door een zwaar ongeval op de N19, de baan tussen Kasterlee en Turnhout. Een groep fietsers die de baan overstak werd frontaal aangereden door een auto', zegt fractievoorzitter Kris Goossens.

'Balans: twee doden ter plaatse en nog een derde dode 3 dagen later, bezweken aan haar verwondingen. Het gemeentebestuur was er als de kippen bij om te benadrukken dat zij weten dat dit al jaren een gevaarlijk punt is. Een uitleg die de wenkbrauwen deed fronsen bij N-VA. "Als we naar de voorbije jaren gaan kijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat het gemeentebestuur deze problematiek veel te laks heeft aangepakt, terwijl er nochtans waarschuwingen genoeg zijn geweest", aldus fractievoorzitter Kris Goossens.

Het kruispunt Kleinrees-Turnhoutsebaan kwam twee jaar geleden uitvoerig in het nieuws, toen beek dat er een aanvraag was voor een megavarkensstal in Kleinrees, vlak aan deze kruising. Tegen de wil van de hele buurt leverde het gemeentebestuur een positief advies af voor deze stal. Kris Goossens:

"Een belangrijk argument van de buurt om tegen de stal te zijn was het feit dat die stal voor 1600 extra vrachtwagens zou zorgen aan het kruispunt waar nu het ongeval heeft plaatsgevonden. Een argument dat door het gemeentebestuur werd weggelachen met de uitleg dat die wegen dat wel moesten aankunnen. Ook het feit dat aan dat kruispunt veel fietsers passeerden werd toen door het gemeentebestuur tegengesproken. Buiten een enkele buurtbewoner kwam daar volgens hen geen fietser. Vreemd, want er loopt nochtans een fietsknooppunt dwars doorheen."

Mochten bovenstaande gegevens nog niet genoeg alarmbellen hebben doen af gaan, dan zijn er nog altijd de bewoners van Kleinrees, die al jaren op allerlei manieren, onder andere via een petitie, aandacht vroegen voor de gevaarlijke situatie daar. Nochtans duurde het tot in 2016 voor het gemeentebestuur een dossier indiende bij het AWV voor het aanpakken van dit kruispunt. Kris Goossens:

"Vreemd dat het gemeentebestuur zo lang heeft gewacht om een dossier in te dienen, terwijl ze deze week in de pers aanhaalden dat ze het zelf ook al jaren een gevaarlijk punt vinden. Men heeft altijd een beetje meewarig gedaan als de buurtbewoners "weer" maar eens kwamen aankloppen over die gevaarlijke verkeerssituatie.

Het is precies door die laconieke houding dat men veel te laat in actie geschoten is. De bezorgdheid van de buurt voor de kwetsbare fietsers, van schoolgaande kinderen tot recreatief fietsende senioren, blijkt nu volledig terecht."

N-VA Kasterlee zal dinsdagavond op de gemeenteraad een vraag stellen over dit dodelijk verkeersongeval. "Als je al het bovenstaande bij elkaar optelt, dan blijf je toch wel met een heel wrang gevoel achter. Als we dinsdag op de gemeenteraad de burgemeester recht in de ogen kijken en hem vragen of de gemeente de voorbije jaren er alles aan heeft gedaan om dit drama te vermijden, dan zal men niet anders kunnen dan bekennen dat men te laks is geweest en de zaken te veel op zijn beloop heeft gelaten", aldus Goossens.  (pb)