Bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben de directie en de vakbonden een voorakkoord bereikt, na zes dagen staken op de luchthaven van Zaventem. De directie heeft extra personeel en betere contracten beloofd. Terwijl het voorakkoord wordt voorgelegd aan het personeel, gaan de eerste werknemers weer aan de slag. Vanochtend zijn nog vele vluchten afgelast, maar na de middag zou de hinder langzaam moeten verdwijnen.

"We hebben heel de nacht door onderhandeld", zegt Lieveke Norga van de christelijke vakbond. "Gisterennamiddag hebben wij de Europese directie bij ons aan tafel gekregen en we hebben het gevoel dat er op dat moment iets veranderd is en dat men de beslissing genomen heeft dat er een akkoord moest komen."

"Het heeft nog heel veel energie gekost omdat we eigenlijk pas op dat moment over de inhoud zijn beginnen te spreken, maar om 4.30 uur kunnen we wel zeggen dat er een akkoord is dat de moeite waard is om te verdedigen bij onze mensen op de vloer".

Weer aan de slag

Vanochtend wordt het voorakkoord voorgelegd aan het personeel. "We zullen daar de tijd voor nemen en hopelijk in de loop van de dag kunnen concluderen dat er een akkoord is", zegt Norga. Intussen blijven nog veel vluchten gecanceld. Alleen vanochtend al zijn 33 vertrekkende vluchten geschrapt.

Volgens Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB wordt het werk bij Aviapartner vanochtend al hervat, vanaf de eerste shift. "Er zijn al mensen onderweg om te zien wat er al kan gebeuren (...) Van zodra ze kunnen starten, zullen ze dat natuurlijk doen", zegt de vakbondsman in "De ochtend" op Radio 1. "Er zijn veel mensen die heel graag weer aan de slag willen gaan. Het was geen actie om thuis te blijven, maar om een signaal te geven."

De voorbije zes dagen werden op Brussels Airport honderden vluchten geschrapt door de staking. De staking was begonnen om onder meer de arbeidsomstandigheden bij de bagageafhandelaar aan te klagen.

Extra personeel

Wat staat er nu in het voorakkoord? De directie belooft dat er enerzijds extra personeel wordt aangenomen om het historisch tekort aan personeel op een aantal afdelingen weg te werken. "50 openstaande vacatures zullen stelselmatig worden ingevuld, maar dat zal nog enige tijd vergen", zegt Sandra Langenus van de socialistische vakbond. Ze is blij dat er nu een aanwervingsplan komt, dat de vakbonden nauw zullen opvolgen.

Anderzijds zijn er ook toezeggingen gedaan dat heel wat medewerkers die nu met een interimcontract of contracten van bepaalde duur werken een vast contract zullen krijgen. In totaal gaat het om 47 werknemers: 30 uitzendkrachten krijgen een vast contract, 17 anderen krijgen een beter contract.

"Dat zijn zaken die voor ons heel belangrijk zijn", zegt Lieveke Norga. Ook Fouad Bougrine van de liberale vakbond heeft het over "een interessant voorstel tot akkoord".

Bevredigend

Volgens Bougrine waren de onderhandelingen de afgelopen uren "heel vermoeiend, maar bevredigend". "Ik vind dat wij een heel mooi akkoord uit de brand gesleept hebben", meent de vakbondsman. Bougrine spreekt van "een heel evenwichtig akkoord", omdat het meer behelst dan de verbetering van de arbeidscontracten.

Zo wordt de HR-afdeling van Aviapartner helemaal gereorganiseerd om een beter personeelsbeleid te kunnen voeren. Om aan de verzuchting van de werkdruk tegemoet te komen, geeft de directie dan weer de toestemming om op bepaalde momenten met 5 medewerkers een vliegtuig te lossen, in plaats van met 4.

VRT NWS heeft ook vernomen dat de directie beloofd heeft om fors te investeren in beter werkmateriaal. Het personeel klaagde namelijk dat ze met verouderd en onveilig materiaal moesten werken. Aan die verzuchting komt de directie tegemoet door tegen eind 2019 3,2 miljoen extra te investeren in nieuw materiaal. (VRT NWS)