Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nachtelijk transport van nieuwe windturbine Umicore Olen

Windmolen Umicore

Umicore plaatst binnenkort een nieuwe windturbine. Om de grote onderdelen veilig te vervoeren, worden tussen 2 en 9 oktober nachtelijke transporten georganiseerd.

De onderdelen komen via het Albertkanaal aan in Geel en gaan dan via uitzonderlijk vervoer naar de site in Olen. Vanaf 11 september starten de voorbereidingen voor dit transport. Zowel de voorbereidingen als het transport zelf zullen hier en daar hinder met zich meebrengen.

Tijdens het transport zullen onder meer de wieken vervoerd worden. Deze wieken zijn tachtig meter lang en wegen meer dan dertig ton. Ze worden vervoerd met een “blade lifter” (foto). Met dit voertuig kunnen de wieken over hindernissen zoals bomen en nauwe bochten heen zwaaien. Daarnaast vervoert de transportfirma de grote torensecties, gondel, power train en hub.

Verkeershinder op traject

Het merendeel van de transporten zullen over de Antwerpseweg (N19) Geel, Westelijke Ring (R14), de expresweg (N19g), de Roerdompstraat (via een tijdelijke afrit) en Lichtaartseweg gaan tot in Olen.

Het transport zelf gebeurt in de week van 2 oktober met de nodige privé- en politiebegeleiding. Elke avond tussen 21 en 2 uur ’s nachts hou je dus het beste rekening met mogelijke verkeershinder op het hele traject.

Het transport van de power train zal via een ander traject verlopen omdat deze te zwaar is voor de brug van de Lichtaartseweg over het kanaal Herentals-Bocholt. Daarom staat dit transport, via Antwerpseweg (N19), Westelijke ring (R14), Larumseweg en Olenseweg tot in Olen, gepland in de nacht van 8 op 9 oktober.

De voertuigen rijden meestal stapvoets. Om verkeerslichten te vermijden, moeten de voertuigen enkele keren de middenberm van de expresweg (N19g) oversteken. Tijdens deze periode zal ook de parking aan de overkant van de Sint Josefkerk in Olen gesloten zijn zodat het transport in en uit de werf kan rijden.

Voorbereidende werken

Vanaf 11 september starten de voorbereidende werken voor dit transport. Zo komt er een tijdelijke afrit van de Expresweg (N19g) die naar Roerdompstraat leidt. Daarnaast snoeit de transportfirma enkele bomen langs Roerdompstraat en zullen tijdelijk enkele lantaarnpalen en verkeersborden verdwijnen.

Tot slot plaatst de transportfirma stalen platen geplaatst. Na de transporten wordt alles weer in de oorspronkelijke staat hersteld. De werken worden zoveel mogelijk uitgevoerd naast de weg en buiten de spitsuren. Het snoeien van de bomen zorgt er wel voor dat het verkeer op Roerdompstraat gedurende enkele dagen met tijdelijke verkeerslichten geregeld wordt.

Windmolen Umicore

Deel dit artikel