CD&V Kasterlee is klaar met haar huiswerk. De namen en bijhorende bevoegdheden in het schepencollege zijn gekend.

Op basis van de verkiezingsuitslag en de vooraf gemaakte afspraken om Kasterlee, Lichtaart en Tielen een krachtige stem te geven in het gemeentelijk beleid, heeft het partijbestuur van CD&V Kasterlee vanavond zijn vertrouwen gegeven aan de volgende personen om een uitvoerend mandaat op te nemen:

Ward Kennes

Ward blijft als burgemeester bevoegd voor veiligheid en burgerlijke stand en neemt ook de bevoegdheden mobiliteit, communicatie en internationale zaken op zich.

Griet Noyens

Griet blijft schepen van jeugd en onderwijs, en krijgt er de beleidsdomeinen milieu en bosbeheer, en senioren bij.

Walter Van Baelen

Walter blijft voorzitter van het OCMW en wordt tevens schepen van sport.

Guy Van de Perre

Nieuwkomer Guy wordt schepen van openbare werken, technische dienst en landbouw.

Mies Meeus

Mies blijft schepen van kinderopvang, cultuur en toerisme en wordt schepen van ruimtelijke ordening & groen.

Gert Storms

Deze nieuwe schepen uit Tielen neemt de portefeuille van financiën en begroting, ICT en lokale economie voor zijn rekening.

Sumati Adriaensen

Met haar 23 jaar wordt Sumati de jongste schepen. Deze mandataris uit Lichtaart start met de bevoegdheden van welzijn, bibliotheken en gelijke kansen.

Tielenaar Robby Diels die op 14 oktober ook een sterk resultaat neerzette, zal de gemeente Kasterlee vertegenwoordigen in de woonmaatschappijen Geelse Huisvesting en De Ark, en ook in de politieraad.

Het CD&V partijbestuur is tevreden omdat vier bekommernissen van de Kastelse christen-democraten zijn ingevuld.

Op de foto van links naar rechts: OCMW-voorzitter Walter Van Baelen, de schepenen Gert Storms, Guy Van de Perre en Mies Meeus, burgemeester Ward Kennes en schepen Sumati Adriaensen. [Schepen Griet Noyens verblijft voor professionele redenen in het buitenland.]