Burgemeester Lieven Janssens (Aktiev) heeft de samenstelling van het schepencollege bekend gemaakt.

ABSOLUTE MEERDERHEID VOOR ACTIEV

Op 14 oktober koos Vorselaar een nieuwe gemeenteraad. Het huidige bestuur werd beloond voor zes jaar hard werken. ACTIEV kreeg de stem van de helft van de kiezers en heeft daardoor een absolute meerderheid van 12 zetels. Burgemeester Lieven Janssens behaalde een historische score van maar liefst 2.007 voorkeurstemmen. Een overweldigend resultaat …

ACTIEV vindt het een hele eer om de steun te krijgen van zoveel Vorselaarse inwoners. We nemen onze verantwoordelijkheid met veel overtuiging op! Daarbij kiest ACTIEV voor heel wat vernieuwing:
- Veel nieuwe en jonge mensen in de gemeenteraad, de OCMW-raad en het schepencollege;
- Verkozenen die uitdrukkelijk kiezen voor het OCMW: Linda Van Oeckel en Susy Ceulemans geven hun mandaat in de gemeenteraad aan nieuwe raadsleden en gaan zich 100% inzetten voor het sociaal beleid in Vorselaar door te zetelen in het OCMW;
- ACTIEV levert in het bestuur maar liefst 8 vrouwelijke mandatarissen en voor het eerst ook twee vrouwelijke schepenen.
ACTIEV staat voor een nieuwe politieke cultuur. We geven zelf het goede voorbeeld:
- Gemeentebeleid anno 2012 vergt een enorme toewijding en inzet. Daarom hebben ALLE mandatarissen in het schepencollege hun professionele bezigheden teruggeschroefd zodat ze half- of zelfs voltijds hun tijd aan (het besturen van) Vorselaar kunnen wijden.
- Geen enkele schepen zal onkosten inbrengen bij het gemeentebestuur.
- Met de afschaffing van het vast bureau in het OCMW besparen we bijna 25.000 euro.
- We schrappen de presentiegelden van enkele commissies en raden af o.a. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, gemeenteraadscommissies.

Burgemeester, OCMW-voorzitter, schepenen en raadsleden zullen 6 jaar het beste van zichzelf geven om van Vorselaar een mooi en gezellig dorp te maken waar u allen graag woont.
ACTIEV gaat voor een progressief, vernieuwend en zuinig beleid voor Vorselaar. We reiken de hand naar de partijen in de oppositie. ACTIEV wil bij belangrijke projecten samenwerken met andere partijen en een brede consensus in onze gemeente zoeken.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN

-Lieven Janssens
Burgemeester

Algemeen beleid, personeel en ambtenaar burgerlijke stand
Intergemeentelijke samenwerking en erfgoedwerking
Veiligheid, politie en brandweer
Verkeer en mobiliteit
Openbare werken, riolering en nutsvoorzieningen

-Mizel Gebruers
OCMW-voorzitter

Huidig OCMW-voorzitter/schepen, wordt nu bevoegd voor het volledige sociaal beleid dat geclusterd wordt in één functie

OCMW-voorzitter
Schepen sociale zaken en welzijnsbeleid
(senioren, personen met een handicap, wonen, werk, gezondheid)
Onderwijs

-Paul Laeremans
Schepen

Huidig schepen, wordt nu bevoegd voor de zorg voor het patrimonium en alle gebouwen van de gemeente

Patrimonium en gebouwenbeheer
Sport
Cultuur en bibliotheek
Buurtwerking, verenigingen en evenementen

-Sara Van Rooy
Schepen

Krijgt bevoegdheden die in de lijn liggen van haar studies
(Master Meertalige communicatie - UA) en beroep
(adviseur bij BNP Paribas Fortis)

Financiën
Ruimtelijke ordening
Informatie en communicatie
Dienstverlening en administratieve vereenvoudiging

-Filip Van den Broeck
Schepen

Geeft voorzitterschap UNIZO over en laat ook het beheer van de evenementenzaal over aan nieuwe firma en nieuwe zaakvoerder om zich maximaal te concentreren op zijn schepenambt.

Milieu, natuur, afval en energie
Landbouw
Lokale economie
Toerisme

-Kobe Vercauteren
Schepen

Werkt bij jeugddienst stad Turnhout, voormalig voorzitter jeugdraad

Jeugdbeleid, kinderen en gezinsbeleid
Kinderopvang en speelpleinwerking
Gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking en solidariteit