Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nathalie Van Sande : 'Parkeren in Herentalse stadscentrum nog steeds klucht' - vid

markt

'13 jaar nadat de Herentalse bevolking zich in de volksraadpleging heeft uitgesproken om de verdwijnpaal weg te halen, stelt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) vandaag die stemming opnieuw in vraag', zegt Nathalie Van Sande, voorzitter HNM Open Vld.

'Van Olmen lijkt meer belang te hechten aan een ‘hoogstpersoonlijk’ gesprek met ‘vertegenwoordigers van een paar studiebureaus’ dan aan de volksraadpleging van 2010.

Ze stelt het parkeerbeleid in vraag, dat is op zich niets nieuws en niet geheel onterecht. Parkeren in het Herentalse stadscentrum is nog steeds een klucht en brengt – inderdaad – verkeerschaos en zoekverkeer met zich mee. Dat haalden wij in 2018 ook al aan.' 

Bestuursakkoord 2019-2024 zonder gevolg: politieke stilstand in Herentals

'In het bestuursakkoord 2019-2024 tussen CD&V en N-VA ligt de ‘focus op mensen, inspraak, de Grote Markt, dorpscentra en verkeersveiligheid’.

Het stadsbestuur (CD&V en N-VA) heeft ondertussen al vier jaar gehad om haar ambitie van de autovrije Grote Markt te verwezenlijken.

Doe er dan iets aan’ is de vraag die de burgemeester schabouwelijk lijkt te negeren. Ze lijkt de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven: ‘Men wil wachten om het hele verkeersbeleid in Herentals in één beweging aan te pakken.

Ten eerste is ‘men’ is het stadbestuur, zit mevrouw Van Olmen daar niet in? En ten tweede, waar wacht men op? Blijkbaar wil de huidige politiek het punt weer eens op de lange baan schuiven en er een verkiezingsthema van maken…

Dat is heel jammer, zeker met het vertrouwen in de politiek als vandaag op een historisch laag. De geloofwaardigheid van de burgemeester en het huidige stadsbestuur worden geheel terecht in vraag getrokken, ze komen hun beloften niet na.

‘Is besturen dan niet de positie bij uitstek om voor oplossingen te zorgen?’ vervolgt voorzitter Nathalie Van Sande.

Onze verkiezingspunten 2018 blijven actueel

'In 2018 schoven we in ons verkiezingsprogramma reeds de problematiek van het Herentalse fiets- en parkeerbeleid naar voren.  We herhalen hetgeen we toen ook voorstelden:

  • Zet in op veilige schoolomgevingen ingericht met fietsstraten, en een centrum met betere fietsinfrastructuur.
  • Innoveer het parkeerbeleid in het centrum, bv. met sensoren in de parkeerplaatsen en digitale borden die bezoekers gidsen naar vrije parkeerplaatsen. Zo kan het zoekverkeer aanzienlijk worden verminderd.
  • Voorzie shop & go-parkeerplaatsen waar je gratis tijdelijk kan parkeren in het centrum.
  • Een parkeerbeleid vraagt ook toezicht en controle, bananen[8] zijn daarvoor geen oplossing maar eerder een indicatie van de huidige bananenpolitiek.

De verdwijnpaal is geen wonderoplossing, sterker nog: die hindert de bereikbaarheid van het stadscentrum en zal de middenstand nog meer zuurstof ontnemen. Deze is in de grond verdwenen met een reden.'

Bereikbaarheid

'Het concept ‘bereikbaarheid’ dient te worden onderscheiden van het begrip ‘mobiliteit’. ‘Mobiliteit’ benadrukt de mogelijkheid om zich te verplaatsen, terwijl ‘bereikbaarheid’ gaat om het bereiken van bestemmingen of activiteiten en de reisweerstand daarbij (kost of tijd).

Bereikbaarheid omvat niet alleen de verplaatsingen per auto, maar ook de fiets, te voet en het openbaar vervoer zijn indicatoren die bijdragen aan de bereikbaarheid van een bepaalde bestemming, in casu het Herentalse stadscentrum.

De auto uit het centrum bannen komt de bereikbaarheid niet ten goede wanneer er geen alternatieven worden voorzien. Burgemeester Van Olmen (CD&V) lijkt ervan uit te gaan dat wanneer zij dit zou doen, iedereen dan met de fiets zou komen.

Sluipverkeer is een aspect, maar bereikbaarheid is een ander. We mogen het stadscentrum als bestemming voor bezoekers en toerisme niet uit het oog verliezen. Er zijn argumenten dat de fiets een alternatief voor de wagen is in de lokale bereikbaarheid, maar daarbij vergeet de burgemeester het aspect van de regionale bereikbaarheid.

Niet alleen inwoners van Herentals komen naar de Grote Markt, maar ook de inwoners van Noorderwijk, Morkhoven, evenals andere gemeenten in de regio. De fiets is voor hen niet altijd een alternatief en het openbaar vervoer is niet altijd even gemakkelijk.

Wanneer we verkeer in het centrum gaan bannen en parkeerplaatsen schrappen, komt dit de bereikbaarheid niet ten goede, laat staan de lokale economie. Zoals hoger aangehaald, zijn er andere alternatieven mogelijk om zoekverkeer in te dijken zonder onze lokale ondernemers zuurstof te ontnemen.

Een aantrekkelijk een bloeiend/welvarend centrum gaat gepaard met een goede bereikbaarheid en het voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Een verdwijnpaal lost daarbij niks op', besluit Nathalie Van Sande.

URL

Grote Markt , Herentals, België

markt

Deel dit artikel