Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Natuur en Bos roept op om veiligheidsmaatregelen op Vliegveld van Malle na te leven

Het Vliegveld van Malle is om veiligheidsredenen verboden terrein voor recreanten. In het gebied vinden momenteel grootschalige onthardingswerken plaats, waarvoor strenge veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast blijft het vliegveld operationeel met vliegactiviteiten tijdens weekends en schoolvakanties.

Het Agentschap voor Natuur en Bos krijgt de laatste tijd meer meldingen van recreanten in het gebied. Natuur en Bos zal hier de komende periode strenger op toezien. Na de inrichtingswerken zal het Agentschap samen met gebruikers werken aan een verantwoorde openstelling van het gebied voor recreanten met respect voor de Europese topnatuur.

Meer meldingen van recreanten in het gebied

Boswachter Werner Van Hove benadrukt het belang van de maatregelen en de reden achter de ontoegankelijkheid: " De ontoegankelijkheid van het gebied is essentieel omwille van de veiligheid, de lopende werken en de ecologische waarde van de natuur. Het Vliegveld van Malle is momenteel een werfzone met de nodige veiligheidsmaatregelen. Daarnaast kreeg ik meldingen van de vliegclub dat recreanten onveilige situaties veroorzaken door de actieve startbaan te kruisen.

Dit brengt niet alleen de recreanten in gevaar maar ook de vliegactiviteiten op het vliegveld. Daarom is het gebied verboden voor recreanten, en het Agentschap voor Natuur en Bos zal strenger toezien op naleving. Na de inrichtingswerken werken we samen met gebruikers aan een beperkte toegankelijkheid. We vragen de recreanten om nog even geduld te hebben. "

Europese topnatuur

Het Vliegveld van Malle, een voormalig militair domein, is beschermd als Natura 2000-gebied en staat bekend om zijn grote biodiversiteit en natuurpracht. Samen met Defensie beheert het Agentschap voor Natuur en Bos dit unieke stukje natuur al meer dan 40 jaar. Het Vlaamse Blue Deal project verwijdert overbodige verhardingen, waardoor nieuwe natuur ontstaat en water kan infiltreren, met als resultaat een mix van droge en natte heidelandschappen, zandduinen en waardevolle bossen.

Over Vliegveld van Malle en de Blue Deal-werken:  https://www.natuurenbos.be/vliegveldvanmalle

https://www.natuurenbos.be/ecolologische-herinrichting-vliegveld-van-malle

Deel dit artikel