Vorig najaar bracht Natuurpunt de Nederlandse natuurfilm “De Nieuwe Wildernis” in de Vlaamse bioscoopzalen. Voor elk verkocht filmticket ging 1 euro naar Het Grote Netewoud, een natuurgebied tussen Balen, Mol, Meerhout en Geel. In totaal lokte de film 20.000 bezoekers en zo kan nu een bedrag van 20.000 euro geïnvesteerd worden in de uitbouw van het Kempens gebied. “We willen van het Grote Netewoud een pronkstuk van avontuurlijke natuur in Vlaanderen maken“, zegt Wim Pauels van het bezoekerscentrum van Natuurpunt.

Bovendien omvat het gebied de volledige overgang van rivier tot stuifduin, en van natte naar droge grond. Door de natuurgebieden binnen het Grote Netewoud aan elkaar te sluiten ontstaat 460 hectare waardevolle natuur, waarin ook kansen liggen voor dieren die veel plaats nodig hebben zoals de otter en de zwarte ooievaar.

Het Grote Netewoud bestaat nu al uit 340 hectare, vooral opgedeeld in geïsoleerde stukken met de Grote Nete als centrale levensader. Voor de uitbreiding en het verbinden van de verschillende delen van het Grote Netewoud kan het project naast de opbrengst van de film ook rekenen op de steun van het Europese LIFE-fonds. Het LIFE-fonds voorziet in financiering voor projecten die de natuur in de Europees beschermde Natura 2000-gebieden zoals het Grote Netewoud vooruithelpen. Het gebied vormt namelijk een deel van de ruggengraat van het Europese natuurnetwerk vanwege het nog voorkomende broekbos dat voor Europa een prioritair leefgebied is. 

De financiële steun zal voornamelijk gebruikt worden voor het aankopen en beheren van nieuwe percelen. Zo wordt gepland om 108 hectare broekbos en 15 hectare open habitats aan het gebied toe te voegen. Het herstel van de nieuwe broekbossen zal vooral gebeuren via het afgraven van de overbemeste bodemlaag, het omvormen van monotone bosbestanden, het bestrijden van invasieve exoten en het integreren van verwaarloosde illegale weekendverblijven in het beekdal. Her en der zal er ook ruimte zijn voor spontane verbossing.

Het gebied wordt ook avontuurlijker gemaakt door het aanleggen van bruggen, een tarzanpad tussen de bomen en een kleine overzetboot. Naast Natuurpunt zijn er ook andere partners die hun schouders onder het project zetten. Zo voeren de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rivierherstel uit. Voor vissoorten zoals rivierdonderpad en bittervoorn legt de VMM ook een vistrap aan. 

Bezoekers kunnen nu al met volle teugen van het gebied genieten. Zo zijn er verschillende wandelroutes en ook een fietsroute langs de verschillende gebieden, kanalen en de Grote Nete. In de toekomst zal de natuurbeleving er nog straffer worden met wandelingen over bruggetjes, stapstenen en via een overzetbootje. Ook overnachten op een paalkampeerplek zal mogelijk worden. Zo wordt het Grote Netewoud een plaats waar bezoekers natuur op een alternatieve en avontuurlijke manier gaan beleven.

Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door 90.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de gezondheid van de natuur in kaart, laten we mensen de schoonheid en kennis over de natuur ontdekken en gaan we in dialoog met beleidsmakers. In onze natuurgebieden verwelkomen we jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers op zoek naar rust, schoonheid en inspiratie