Bosgroep Kempen Noord en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete hebben natuurinrichtingswerken uitgevoerd in het natuurgebied de Balderij in Kasterlee. Het doel hiervan was Europees beschermde natuur te herstellen. Dit gebeurt op grond van privé-eigenaars.

In oktober startte de firma Heylen met graafwerken rond een vijver in de Balderij. Dit gebeurde in opdracht van de Bosgroep Kempen Noord. Het is een volgende stap in een hele reeks van beheerwerken in het gebied. De Balderij is een gevarieerd gebied in de vallei van de Kaliebeek met oude eikenbossen, moerassen, open water en graslanden.

Het maakt deel uit van een Natura 2000-gebied, een netwerk van Europese topnatuurgebieden. De aannemer maakte met een kraan de oever van de vijver zacht hellend. Verder freesde hij eerst het omliggende terrein, om dit nadien te plaggen. Bij dit plaggen wordt de organische toplaag afgegraven en afgevoerd.

“Met deze werken wil Bosgroep Kempen Noord de natuurkwaliteit van de vijver en de oevervegetatie verhogen en soorten zoals glassnijder, variabele waterjuffer en waterviolier hier meer kansen geven”, vertelt Rik Röttger, Antwerps gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Leefmilieu.

De werken worden uitgevoerd op een privé-eigendom en werden mogelijk gemaakt dankzij projectsubsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Tevreden eigenaar

Eigenaar Bart Stockmans is alvast opgetogen met het resultaat: “Ik vind het resultaat fantastisch. Het is een absolute aanrader voor andere boseigenaars. Het bos en de vijver hebben een volledige gedaanteverandering ondergaan. Zo zijn alle exoten weg en zijn er open ruimtes gecreëerd voor inheemse bomen en planten. De samenwerking met de Bosgroep is top met een open communicatie en met veel respect voor elkaars ideeën.”

Toekomst verzekerd

Eerder voerde ook Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werken uit in de Balderij. Een arbeidersploeg verwijderde alle boomopslag van een grote drijftil. Dit is een mosrijke, drijvende plantenmat. De kwaliteit van dit zeldzaam natuurfenomeen, ook gelegen op private grond, is zo groot dat het bij de beste van de provincie Antwerpen hoort.

In de loop van de winter zal Bosgroep Kempen Noord ook nog werken aan de bossen van Balderij. Door gerichte kappingen en aanplantingen herstellen zij de oude eikenbossen en moerasbossen.  Zo is de toekomst van deze prachtige plek verzekerd.