"Red de natuur in je buurt". Met die slogan voert Natuurpunt afdeling Nete en Aa actie aan natuurgebied Snepkensvijver tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse overheid om het natuurbeleid te hervormen. Ze krijgt daarbij de steun van bekende Vlaming Joeri Cortens ("De Madammen" Radio2, "Wild van dieren" op VTM en "Het zijn net mensen" VIER) en professor ecologie en natuurbehoud Hans Van Dyck uit Herentals.

Die plannen dreigen een einde te maken aan het beheer van een aantal waardevolle natuurreservaten in de regio. Met acties en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen.

Natuurpunt zet zich reeds vele jaren in voor de duurzame bescherming en openstelling van natuurreservaten in de Antwerpse Kempen. Het gerichte beheer dat Natuurpunt i.s.m. tal van vrijwilligers en sympathisanten uitvoert, werpt zijn vruchten af.

De natuurreservaten in de regio vormen hierdoor terug geschikt leefgebied voor tal van bedreigde soorten zoals bijvoorbeeld de Nachtzwaluw, het Zomerklokje, etc. Bovendien bewijzen meer en meer studies dat vertoeven in de natuur gunstig is voor je welzijn en gezondheid. Dat de natuurreservaten in toenemende mate in trek zijn bij recreanten valt dan ook niet te verbazen.

Vorig jaar bleek uit een analyse van het VITO dat 3 miljoen Vlamingen geen toegang hebben tot een natuurgebied op wandelafstand van hun woning. Net nu de vraag om meer natuur op wandelafstand almaar luider klinkt, dreigt de Vlaamse administratie daar verder het mes in te zetten.


Wandelen, fietsen, speelbossen: 40% geschrapt

Volgens de huidige plannen zal 40% van de subsidies voor de openstelling van de natuurgebieden geschrapt worden. Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: ze zullen niet onderhouden en uitgebouwd kunnen worden, terwijl ze er net voor zorgen dat natuurgebieden toegankelijk zijn voor iedereen. Ook verschillende bezoekerscentra, waar jaarlijks honderdduizenden kinderen en minder jonge bezoekers vertrekken voor hun wandel- of fietstocht en er informatie en versnaperingen vinden, zijn met sluiting bedreigd.

Kleine natuurgebieden ten dode opgeschreven

De steun voor aankoop en beheer in erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare zou geschrapt worden. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen. De meeste van onze reservaten zijn perceel per perceel bij elkaar gepuzzeld op initiatief van buurtbewoners met een hart voor de natuur. Een aangesloten stuk natuur van 10 hectare is in Vlaanderen niet makkelijk te vinden. Waardevolle maar kleine natuurgebieden zouden op die manier in de toekomst geen kansen meer krijgen.

Valt Vlaamse en Kempische natuur uit de boot?

Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, zoals bijvoorbeeld het natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Over gans Vlaanderen zal op die manier minstens een derde van de 400 natuurreservaten in de kou blijven staan. Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, zoals delen van de Heiberg (Herentals-Lichtaart) en Landschap De Liereman (Oud-Turnhout), wordt geen steun meer voorzien. Dan komt het beheer en het behoud van die fraaie Kempische natuurgebieden in de problemen.

Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio's van Europa; de Vlaming die graag wandelt, fietst en jogt in de natuur, hecht meer belang aan de verschillende grote en kleine natuurreservaten dan beleidsmakers zich realiseren. De bijna 100.000 gezinnen die lid zijn van Natuurpunt en die graag met het gezin deze gebieden bezoeken dreigen ook bot te vangen. De plannen van de administratie die nu voorliggen dreigen al die mensen in de kou te zetten.

Op 25 en 26 april wordt op tien verschillende plekken, verspreid over heel Vlaanderen, actie gevoerd tegen deze onbegrijpelijke plannen.


25.000 handtekeningen

Om de minister te tonen dat heel wat mensen wakker liggen van het lot van natuurgebieden in hun buurt hebben Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap een petitie opgestart. Die werd op enkele weken tijd al 25.000 keer ondertekend. De petitie loopt nog tot eind juni.