Natuurpunt heeft visvijvers aangekocht in het Viersels Gebroekt bij Zandhoven. De vijvers van '"t Veer” werden illegaal gegraven en moesten eigenlijk in de jaren 80 al verdwijnen van de rechter. Natuurpunt helpt de eigenaars nu bij de uitvoering van dat vonnis en herstelt tegelijkertijd het oorspronkelijk beemdenlandschap van de Kleine Netevallei, een waardevol landschap waarvoor ook middelen van het Europese LIFE+fonds ter beschikking gesteld zijn.

De visvijvers van 't Veer zijn illegaal gegraven en het oorspronkelijk landschap is beschadigd, zo oordeelde de rechter in 1984. De eigenaar van de vijvers werd destijds veroordeeld tot een herstelvordering. Maar omdat dat vonnis bijna 30 jaar later nog niet uitgevoerd is, heeft de Vlaamse overheid een hypotheek gelegd op alle overige eigendommen. Daar komt een einde aan, want Natuurpunt heeft de vijvers nu aangekocht. Na uitvoering van de nodige herstelwerken kan de hypotheek van de eigenaar geschrapt worden,maar tegelijkertijd stijgt ook de waterbergende functie van het Viersels Gebroekt weer. Met dit herstel zet Natuurpunt dus niet alleen een fout uit het verleden recht, maar draagt de vereniging ook bij aan de uitvoering van de natuurdoelen die Vlaanderen zich heeft opgelegd in het kader van de habitat- en vogelrichtlijn.

Het Viersels Gebroekt staat bekend om zijn vochtige, bloemrijke graslanden, z'n beekbegeleidende ruigten en z'n wilgenstruweel. Ooit was het beemdenlandschap hier zo weids dat je tot aan de Sint-Gummarustoren van Lier kon kijken. Dat oorspronkelijke landschap probeert Natuurpunt al sinds 1997 te herstellen.

Momenteel beheert de vereniging 43,5 hectaren in het Viersels Gebroekt. Sinds de start van het LIFE+project, dat nog tot 2015 loopt, werden al 7 hectaren verworven. In het gebied heeft Natuurpunt al heel wat werken uitgevoerd. Zo werden onnatuurlijke dijken en vijvers verwijderd om de natuurlijke waterdynamiek te laten terugkeren. Dankzij vroegere inrichtingswerken en de noeste arbeid van veel vrijwilligers zijn niet alleen bloemrijke graslanden en ruigtes met hun karakteristieke flora hersteld, maar zijn ook moerassprinkhanen en rietvogels zoals de blauwborst en de rietzanger erop vooruitgegaan. Het LIFE+ project heeft de inrichting van het natuurgebied een nieuwe impuls gegeven en zorgt ervoor dat Natuurpunt verder kan werken aan het herstel van deze op Europese schaal bedreigde natuur. De inrichting van visvijver ’t Veer wordt afgerond tegen de herfst, maar het zal nog wat langer duren voor de natuur helemaal hersteld is. Na de werken zal het gebied verder worden opengesteld voor fietsers en wandelaars, zodat iedereen de kans krijgt om te genieten van het herstelde landschap.

Steun van Europa

Voor dit project krijgt Natuurpunt de steun van de Europese Commissie via het milieufonds LIFE+. Dat is het Europese instrument dat projecten financiert om het Natura 2000-netwerk van topnatuurgebieden te verbeteren. De vallei van de Kleine Nete maakt deel uit van dat Natura2000-netwerk en geniet de steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie.