Aan het einde van het Koekenbakkenstraatje in Hulshout lagen 2 visvijvers. Natuurpunt kon deze percelen kopen en zal het natuurlijke valleilandschap van de Grote Nete herstellen.

Een deel van de vijvers wordt gedempt, terwijl een ander deel dienst zal doen als amfibiepoel. Ook de allesoverwoekerende kleine waterteunisbloem zal verwijderd worden.

De diepe, onnatuurlijk steile visvijvers werden deels gedempt met de vroeger uitgegraven grond waarmee het moerassige perceel opgehoogd werd. Een deel van de vijver werd opengehouden als natuurlijke amfibiepoel.

In de vijver woekert een exotische waterplant, de kleine waterteunisbloem. Deze werd machinaal verwijderd, maar zal nog wat jaren manuele nazorg nodig hebben.

Door deze plant groeit het wateroppervlak razendsnel dicht en dat geeft problemen voor heel wat planten en dieren. Ondertussen mag de kleine waterteunisbloem gelukkig niet meer verkocht worden in Vlaanderen.

Rondom de poel zal een bloemrijk grasland ontstaan dat door maaibeheer behouden zal blijven. De rest van de zone zal als vochtig broekbos ontwikkelen.

Om dit te versnellen, worden deze winter nog enkele zeldzamere boomsoorten zoals winterlinde en europese vogelkers aangeplant. Het Koekenbakkenstraatje zelf werd ook opgewaardeerd en is een zachte verbinding tussen Westmeerbeek en de Grote Nete.

Dit gebied maakt deel uit van het natuurgebied "Vallei van de Grote Nete". Het vormt een belangrijke stapsteen tussen bestaande populaties van beschermde soorten zoals de poelkikker en de gevlekte witsnuitlibel die hopelijk snel de poel zullen koloniseren.

Ook de kleine ijsvogelvlinder en de gele kwikstaart zullen hier zeker hun biotoop vinden en met wat geluk, kom je hier binnenkort reeën of zelfs een bever tegen.

Deze werken worden uitgevoerd dankzij subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos (via het ELFPO) en De Merode. Dit project wordt uitgevoerd met steun van de gemeente Hulshout en vzw Kempens Landschap.