U bent hier

Natuurpunt : 'Nieuwe bedreiging in Markvallei'

Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen
25.07.2019 - 08.31u
Door: Lex Verellen

'Het QDF-dossier ( megastal op Berkelaar ) is nog steeds lopende bij de Raad van Vergunningsbetwistingen en er is een nieuwe bedreiging voor de open ruimte in de Markvallei Merksplas', klinkt het bij Natuurpunt.

'De aanvraag gaat over een zeer groot pluimveebedrijf voor 84.000 slachtkuikens of 47000 opfok slachtkuikenouderdieren, namelijk aan de Oude Baan 4 in Merksplas.

De gele aanvraagaffiche hangt reeds ter plaatse uit maar vertelt niet het hele verhaal. Zonder uw protest of bezwaar zal deze megastal op die plaats neergepoot worden met alle nadelige gevolgen van dien. In de aanvraag spreekt men zelfs van een 1ste fase, d.w.z. dat een 2de fase weldra zal volgen (lees verdubbeling). Deze is trouwens al ingetekend op het inplantingsplan.

De nieuwe kippenstal (fase 1) met een dakoppervlakte van 4.642 m² en een hoogte van 10 m zal het open landschap definitief aantasten.

De schaarse open ruimte die we moeten koesteren, verdwijnt met rasse schreden. Bovendien ligt de geplande kippenstal in het agrarisch landschappelijk waardevol gebied van de mooie Markvallei.

Ook de natuur in het aanpalende Graafsbos, dat door De Spetsers erg gewaardeerd en recreatief drukbezocht wordt, zal hier onder lijden.

Toenemend verkeer, lawaai, stof en geurhinder zullen de leefomgeving drastisch veranderen. Om nog maar te zwijgen over het enorme dierenleed. Dit alles terwijl er reeds overproductie van vlees is.

Heeft de schaalvergroting in de mestkippenbranche haar draagkracht in de regio al niet lang overschreden?

Roep een halte toe aan deze agro-industrialisering en dien een bezwaarschrift in bij het gemeentebestuur, zoals velen van jullie ook gedaan hebben met het QDF-dossier.

Dit kan op een zeer eenvoudige manier. Schrijf in enkele bewoordingen uw persoonlijk ongenoegen en nadelige gevolgen neer en motiveer eventueel met eenvoudige voorbeelden. ( milieu, open ruimte, Graafsbos, gezondheid, lawaaihinder, uitzicht, verkeersdrukte, vallei van de Mark, BETONSTOP, ... ) Ook foto's zijn veelzeggend.

Volg de richtlijnen zoals beschreven op de gele aanvraagaffiche ter plaatse. Het bezwaarschrift kan ofwel aangetekend opgestuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas , per e-mail naar omgeving@merksplas.be , digitaal via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.be (referentie OMV_2019072879) of afgegeven worden voor ontvangst in het gemeentehuis. Vermeld steeds het referentienummer van het dossier. In dit geval OMV 2019072879.'

Aan: Het College van Burgemeester en Schepenen van en te Merksplas

Betreft: Aanvraag omgevingsvergunning op naam van Timmermans BVBA, voor de omvorming van een varkensbedrijf naar een pluimveebedrijf met als adres Oude Baan 4  2330 Merksplas, kadastraal Afdeling 13023, sectie H, perceel 137A, 140W, 140 X.

Referentie: Omgevingsloket OMV_2019072879

Volgende bezwaren, wens ik__________________( voornaam en naam) wonende te ______________________

(straat, huisnummer en woonplaats) te maken bij bovenvermelde aanvraag.

 

Hopende aan bovenstaande bezwaren gevolg te geven onderteken ik,

Naam en handtekening

Meer informatie kan je altijd terug vinden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek of op https://omgeving.geoportaal.be/merksplas

De uiterste datum van indiening van het bezwaarschrift is 09/08/2019. Indien geen bezwaren worden ingediend zal deze megastal er sowieso komen, definitief.Wij hopen van harte dat hieraan gevolg zal gegeven worden.

Grote ruchtbaarheid versterkt de boodschap', besluit Natuurpunt.

image



Meer nieuws

Asbestverwijderaar start in Diepestraat Mol

Kempen regio | Lille | Mol 30.06.2022 - 13.56u

Levensgrote muurschilderingen als ode aan de landbouw

Levensgrote muurschilderingen als ode aan de landbouw
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 12.48u

Criminelen maken via valse sms'jes honderdduizenden euro's buit: 6 verdachten opgepakt, onder wie een contacttracer

EU | Kempen regio | Nationaal | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 11.44u

Fortino Capital neemt belang in VanRoey.be om groei te versnellen

Fortino Capital neemt belang in VanRoey.be om groei te versnellen
Geel | Kempen regio | Turnhout regio | Vlaanderen 30.06.2022 - 09.19u

Na een ongeval toch kunnen communiceren in het ziekenhuis

Geel | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 30.06.2022 - 08.58u

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 00.54u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto