Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Natuurpunt Westerlo breidt natuurgebied Rothoek-Kwarekken uit met 2600 nieuwe bomen

Natuurpunt

Natuurpunt Westerlo plantte 2600 nieuwe bomen naast het natuurgebied Rothoek-Kwarekken in Zoerle-Parwijs in Westerlo. Zo wordt het natuurgebied uitgebreid met 1,65 hectare bos. Met dit klimaatbos voor de toekomst zet Natuurpunt in op biodiversiteit, duurzame natuurbescherming en -ontwikkeling.

Uitbreiding natuurgebied

Het natuurgebied Rothoek-Kwarekken in Zoerle-Parwijs bevindt zich in de vallei van de Grote Nete en bestaat uit broekbossen, graslanden, vennen en vijvers en enkele constructies zoals een bijenhotel en een vogelkijkhut. Op dit moment is het gebied ongeveer 35ha groot. Met de geplande boomplantactie streeft Natuurpunt Westerlo ernaar om het gebied uit te breiden met 2600 nieuwe bomen, goed voor nog eens 1,65 ha. Daarvoor kocht Natuurpunt Westerlo 4 voormalige paardenweides die grenzen aan het bestaande natuurgebied.

Duurzame natuurbescherming

De uitbreiding staat in het teken van natuurbescherming, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. “De uitdagingen van het veranderende klimaat, ruimtelijke ordening, stikstof, droogte, verlies van biodiversiteit en het beschermen van huidige natuur zijn immers cruciaal” , meent Danny Mattheeusen, voorzitter van Natuurpunt Westerlo. Daarom bestaat het nieuwe plantgoed uit 25 verschillende inheemse soorten. Het meeste plantgoed is 80cm tot 1,2 m. Er worden ook struiken met bessen en hazelaars aangeplant die voedsel leveren voor vogels en zoogdieren.

Plantgoedacties

De aankoop van de percelen en het nieuwe plantgoed is mogelijk dankzij een deel van de opbrengst van de jaarlijkse plantgoedactie van Behaag onze Kempen. Deze actie voorziet verkoop van goed en betaalbaar plantgoed en bestaat al 28 jaar.

Het is een samenwerking tussen 27 Kempische gemeentes, IOK en de vrijwilligers van de natuurverenigingen JNM, Natuurpunt en Velt.

Gratis deelneming

De boomplantactie van voorbije week richtte zich naar scholen en bedrijven, waarvoor de boomplantdagen plaatsvonden op 1 en 2 december. Meer dan 300 leerlingen kwamen enthousiast bomen planten. Ook bedrijven kwamen met een dertigtal medewerkers mee planten.

Voor de leden van Natuurpunt en gezinnen die een boom wilden planten, ging de boomplantdag door op zondagmiddag 4 december. De plantactie werd ondersteund door de gemeente Westerlo. Schepen Paul Helsen plantte zondag, samen met afgevaardigde van de Europese Commissie Patricia Libert, een boom als symbool voor de samenwerking.

Natuurpunt vzw

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging met meer dan 133.000 leden. Het is hiermee de grootste Vlaamse natuurorganisatie. Ze beschermt en beheert meer dan 26.000 hectare kwetsbare en bedreigde Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Natuurpunt heeft 180 plaatselijke afdelingen. Natuurpunt Westerlo heeft 570 ledengezinnen in werkingsgebied Westerlo.

Natuurpunt Westerlo

Natuurpunt Westerlo

Natuurpunt Westerlo

Natuurpunt Westerlo

Natuurpunt

Deel dit artikel