Het erkend natuurreservaat 'Kleine Netevallei' gelegen in de stad Lier en in de gemeenten Nijlen, Ranst en Zandhoven, wordt uitgebreid met een oppervlakte van ruim 71ha. De totaal erkende oppervlakte wordt door deze uitbreiding 213 ha. Dat heeft minister van Natuur Koen Van den Heuvel vandaag bekend gemaakt tijdens een bezoek aan het natuurgebied.

Koen Van den Heuvel: "Dankzij deze uitbreiding kan verder werk gemaakt worden van de ontwikkeling van de Kleine Netevallei. Langs de Kleine Nete liggen een heel aantal natuurparels, waaronder de Steenbeemden en het Viersels Gebroekt.

De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden. In het deelgebied 't Zomerklokje groeit de plant met dezelfde naam, die wat gelijkt op een sneeuwklokje en erg zeldzaam is.

De Netevallei is ook een thuis voor watervogels, zoals de wintertaling en de watersnip. Je vindt er ook planten die graag groeien op heel natte plaatsen langs kleine rivieren, zoals bijvoorbeeld moesdistel en lange ereprijs. Het gebied herbergt zo nog populaties van een heel aantal zeldzame soorten zoals de rivierdonderpad, de kleine moderkruiper, de blauwborst, de nachtegaal en de bever."

In 2017 werd al vorm gegeven met het strategisch project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete van coördinatie naar coproductie.' Hiervoor kende de Vlaamse Regering eind 2017 240.000 euro toe. Eind 2018 werd 250.000 euro aan subsidies toegekend voor het onthardingsproject 'Ontharding en waterberging in de vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'.

Het strategisch project en onthardingsproject zorgen op deze manier voor een belangrijke extra dynamiek in de Kleine Netevallei. De basis hiervoor werd mede gelegd via het door Natuurpunt getrokken LIFE-project (2011-2016) waarbinnen er oa 30ha binnen de vallei onthard werd. Hiervoor ontving het project als eerste Belgisch project dan ook de "Best of the Best" LIFE Nature award uitgereikt door de Europese Commissie.

"De goedkeuring van de 9de uitbreiding van het reservaat Kleine Netevallei is een extra impuls voor de verdere uitwerking van het natuurgebied en een erkenning van de inzet van talloze vrijwillige en professionele medewerkers" besluit Koen Van den Heuvel.