Vanaf maandag 22 maart start aannemer Krinkels met de volgende fase in de natuursteenherstellingswerken. Tijdens deze fase wordt er gewerkt aan de toegangsweg naar parking Sint-Pieter. Deze toegangsweg loopt naast de kerk en komt uit op de Graaf De Broquevillestraat.

Door deze werken zal centrumparking Sint-Pieter vier weken onbereikbaar zijn met de auto. Bewoners, eigenaars/huurders van een garage of stalplaats krijgen toestemming om via de smalle doorgang tussen de kerk en het oud- gemeentehuis de zone achter de kerk te bereiken en te verlaten.

Tegelijkertijd met deze werken wordt de smalle strook tussen de rijbaan en de haakse parkeervakken in de Lakenmakersstraat hersteld. Dit zal niet gebeuren op de dinsdagse marktdag, en telkens voor een beperkt aantal vakken. Zo kan je nog steeds met de auto door de Lakenmakersstraat en parkeren bij de handelszaken voor de deur.

Het betere weer van de afgelopen weken zorgt ervoor dat de werken op het kruispunt Corbiestraat - Rondplein goed vooruitgaan. In de week van 15 maart rondt de aannemer deze herstelling normaal gezien af. Daarna moet alles nog een week uitharden. De aannemersploegen zijn hierdoor vrij om vanaf 22 maart te starten met de volgende fase.

Toegangsweg parking Sint-Pieter

Het eerste deel van de werken vindt plaats aan de toegangsweg naar parking Sint-Pieter, ter hoogte van het kruispunt met de Graaf De Broquevillestraat. Hierdoor zal de parking Sint-Pieter vier weken onbereikbaar blijven. Fietsers zullen de werfzone steeds veilig kunnen passeren, voetgangers vragen we om de straat over te steken.

Bewoners, eigenaars/huurders van een garage of stalplaats krijgen de mogelijkheid om de zone achter de kerk te bereiken en verlaten via de smalle doorgang tussen de kerk en het oud-gemeentehuis.

Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie en haalt de bloembakken en paaltjes weg die momenteel de doorgang blokkeren. We vragen wel om hier zeer voorzichtig te rijden en aandacht te hebben voor voetgangers en fietsers.

Klinkerstrook tussen rijbaan en parkeervakken Lakenmakersstraat

Vanaf 22 maart zal de aannemer gelijktijdig werken aan de smalle klinkerstrook tussen de rijbaan en de haakse parkeervakken in de Lakenmakersstraat. Hij zal hierbij twee parkeervakken gebruiken als stockageplaats. Om voldoende parkeergelegenheid in deze straat te garanderen, beperkt de aannemer de werfzone telkens tot een aantal parkeervakken.

De werken aan het beperkt aantal parkeervakken worden telkens afgerond voor een dinsdagse marktdag, zodat marktkramers geen hinder ondervinden van de herstelling. Met deze aanpak blijven de Lakenmakersstraat en de handelszaken in de straat bereikbaar voor auto's, fietsers en voetgangers.

Aanpassing volgorde fasen door komst vaccinatiecentrum

Door de komst van het vaccinatiecentrum op site Rivierstraat verplaatsten we de herstellingen aan het kruispunt Rivierstraat - Markt tot na het bouwverlof. Hierdoor kwam er ruimte in de planning om vanaf 22 maart te starten met deze fase, die oorspronkelijk op een later tijdstip gepland stond.

In de bijgevoegde PDF vind je een aangepast overzicht van de fasen. Uiteraard blijft de planning en timing onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum