Het gemeentebestuur geeft een negatief advies voor de milieuvergunning om twee windturbines uit te baten in de omgeving van Sas VI en Sas VII. De windturbines zouden komen in Dessel, vlakbij de gemeentegrens. De aanvraag gaat uit van NIMBY Projects en Luminus. Tijdens het openbaar onderzoek liepen 8 bezwaren binnen waaronder één bezwaarschrift met dertien handtekeningen.

Het gemeentebestuur geeft een negatief advies voor de milieuvergunning vanwege verschillende redenen:

ü  Het ingediende aanvraagdossier is onvolledig en bevat nog vele onduidelijkheden.

ü  Aangezien de windturbines in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied zouden komen, is het aangewezen om een volledig Milieueffectenrapport te laten opstellen. Het huidige dossier bevat een zeer beperkte natuurtoets, onvoldoende om de effecten van de turbines op de specifieke karakteristieken van de omgeving na te gaan.

ü  Een vorige aanvraag van drie windturbines op vrijwel dezelfde locatie werd door de Vlaamse minister van leefmilieu al geweigerd.

Advies geven

Het gemeentebestuur heeft in dit dossier slechts een adviesverlenende bevoegdheid. Uiteindelijk beslist de Vlaamse minister van leefmilieu. Momenteel loopt in onze gemeente ook een openbaar onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning voor hetzelfde project.