Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Neteland : '5 gemeenteraden van Neteland beslissen over vernieuwde politiecodex"

Opening nieuw commissariaat Neteland

De politiecodex is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de vijf gemeenten van Neteland. Sinds de invoering van het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in 2008 zijn Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Olen en Vorselaar voortdurend bezig met het harmoniseren en moderniseren van de reglementen.

Dit proces was niet enkel gebaseerd op wetswijzigingen, maar ook op feedback van burgers, diensten en politie.

De eerste versie van de politiecodex stamt uit 2011. Na dertien jaar was het tijd voor een modernisering van de verschillende reglementen. De vernieuwde codex stemt de diverse reglementen van de gemeenten nog meer op elkaar af, zodat de handhaving eenvormiger en beter kan.

De politiecodex bevat alle politiereglementen in de vijf gemeenten van Neteland en wordt gebruikt om kleine overlast tegen te gaan. Dat gebeurt via de GAS-boetes in de politiecodex.

Er staan verschillende nieuwe zaken in de politiecodex.

Zo legt de politiecodex regels vast rond deelvoertuigen en laadkabels op de openbare weg. Er zijn ook bijkomende bepalingen voor nachtwinkels, seksuitbatingen en pop-up bars opgenomen. De Neteland-gemeenten hebben ook een akkoord rond de geluidsnormen op openluchtevenementen.

Een belangrijke wijziging is de verlaging van de leeftijd waarop iemand een GAS-boete kan krijgen van 16 naar 14 jaar.

Voor minderjarigen staat bestraffing niet centraal, maar wel bemiddeling en betrokkenheid van ouders, wat een meer constructieve benadering vraagt.  Zo willen de gemeenten overlast effectiever kunnen aanpakken.

Met deze aanpassingen stemmen de Neteland-gemeenten de politiecodex beter af op de actualiteit, en streven ze een gelijke behandeling voor iedereen na.  De nieuwe codex wordt ook dunner, beter leesbaar en duidelijker voor iedereen. Na goedkeuring door de vijf gemeenteraden, gaat de vernieuwde politiecodex op 1 juli van kracht.

 

De stijging in 2023 is vooral te danken aan het aantal bestuurlijke verslagen, waarbij Neteland vooral focust op zwerfvuil en sluikstorten. Dat merken we ook aan de top 10 van GAS-overtredingen:

 

 • Afvalcontainer: 255
 • Sluikstorten + zwerfvuil: 210
 • Verstoring openbare orde met opsluiting als gevolg: 84
 • Beschadiging andermans eigendom: 48
 • Wildplassen: 38
 • Loslopend dier: 27
 • Nachtlawaai: 15
 • Geluidsoverlast: 15
 • Inname openbaar domein: 7
 • Lachgas: 5
 • Sluikstoken: 5.

Foto : Opening nieuw politiecommissariaat Neteland op de Molenvest Herentals - met minister BZ Annelies Verlinden - foto NNieuws.

Politie Neteland

Politie Neteland

Opening nieuw commissariaat Neteland

Deel dit artikel