Om zich beter te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst, werken de 5 gemeenten Neteland al langer intensief samen.

Om het samenwerkingsverband nog krachtiger te maken, worden nu ook de werkgeversorganisaties Voka – KvK Mechelen-Kempen en ondernemersvereniging Unizo bij Neteland betrokken.

De samenwerking werd donderdagavond officieel door de ondertekening van

De samenwerking Neteland wordt nu verder uitgebreid naar Voka - KvK Mechelen-Kempen en Unizo. 'Hoewel er de voorbije maanden vooral gepraat is geweest over afstand houden, mag het zeer duidelijk zijn dat we elkaar de volgende maanden en jaren gaan nodig hebben', beseffen de partners.

Het charter waarin de samenwerking wordt vastgelegd, houdt onder meer in dat de verschillende actoren elkaar minstens 2-maal per jaar gaan ontmoeten. "We willen verbindingen maken met ondernemers, bedrijven en handelaars.

Verbindingen die fundamenteel zijn in het realiseren van uitdagingen in onze regio. Denk maar aan thema's als duurzaamheid, klimaat, energie en arbeidsmarkt,' klinkt het bij de 5 burgemeesters en Tom Van Loveren van Voka Kempen Mechelen.

Naast de vaste overlegstructuur en de werkgroepen wordt er jaarlijks ook een extra jaarthema uitvergroot. 'Voor dit jaar is dat de aanpak van de coronacrisis en de economische relance.

De bedoeling: We willen een voedingsbodem zijn die inspireert tot een hechte samenwerking zodat de regio Neteland het verschil maakt met kennis, veerkracht, levenskwaliteit, bereikbaarheid en welzijn voor alle partijen.

'Het charter - wat mag je als ondernemer verwachten?'

'De komende jaren zal telkens 1 extra jaarthema worden uitvergroot binnen de regio Neteland, met heel concrete samenwerking, ondersteuning, sensibilisering en opvolging, ' zeg Tom Laveren, Voka Kempen-Mechelen.

'Deze thema's komen de volgende jaren aan bod:

• Corona en relance
• STEM en samenwerking onderwijsveld (oproep eind 2020)
• Duurzaamheid & klimaat
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen versus circulaire economie / sociale economie in regio Neteland
• Tewerkstelling, arbeidsorganisatie, "het nieuwe werken" / arbeidskrapte in onze regio.

Er zal een overlegstructuur beleidsgroep economie worden samengesteld met vertegenwoordigers van Voka – KvK Mechelen-Kempen, Unizo, de burgemeesters van de 5 lokale besturen van Neteland en de respectieve schepenen en ambtenaren lokale economie.

Dit overlegorgaan zal minstens 2 keer per jaar vergaderen, gekoppeld aan een netwerkevent van één van de partners. Eén van de bezielers van het project is Frederick Jonckeere, voorzitter van de Voka Lokaal-afdeling Kempen West (Kerkstoel NV).  Foto MV Voka  - Nnieuws.