U bent hier

Neteland samen door de Corona-tijd

Grobbendonk | Herentals | Herenthout | Kempen regio | Neteland | Olen | Vorselaar
05.04.2020 - 12.45u
Door: Mark Jaspers

Vijf gemeenten (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) vormen al enkele jaren een sterke, vaste regio Neteland.

Ze richtten een projectvereniging op en bouwden op enkele jaren een bijzonder sterke (samen)werking uit. Het was een automatisme dat Neteland ook deze Corona-crisis samen het hoofd biedt.

OVERLEG

Neteland werkt nu al verregaand samen in 32 beleidsdomeinen, waaronder mobiliteit, vrije tijd, toerisme, personeel/HR, ruimtelijke ordening, duurzaamheid maar ook zorg, gezondheid, veiligheid en noodplanning.

De 5 burgemeesters en 5 algemeen directeurs vormen samen de stuurgroep
van Neteland. Meteen bij het uitbreken van de Corona-crisis vonden ze mekaar en werd een globale coördinatie gestart.

Sindsdien zitten de 5 burgemeesters elke twee dagen samen met hun noodplanningsambtenaren (die worden gedeeld tussen de gemeenten), communicatieambtenaren, politie, huisartsenkring en ziekenhuis).

ONDERSTEUNING VAN DE ZORG

De artsen en ziekenhuizen merken deze dynamiek en volgen de regio nauw op. Neteland zorgde meteen ook voor ondersteuning.

1) Opzetten van een vrijwilligerswerking (meer dan 800 vrijwilligers!).

2) Sinds 19 maart versterken eigen medewerkers van de vijf gemeenten en de vele vrijwilligers het Fysiek Triagecentrum Middenkempen in het AZ Herentals voor administratieve ondersteuning.

3) Op 21 maart startte een callcenter om oproepen van burgers te beantwoorden.

Dit callcenter is een ondersteuning van de huisartsen. Het wordt bemand door personeelsleden van alle gemeenten van Neteland en vrijwilligers. Het callcenter doet ondertussen al dienst voor de hele regio Zuiderkempen.

• Het callcenter werd volledig ingericht door stedelijke medewerkers.
• Het callcenter boekt ook afspraken in voor vermoedelijke Covid-19-patiënten in het  Fysiek Triagecentrum Middenkempen, op vraag van de huisarts.
• Er zijn chauffeurs die huisartsen vervoeren voor een raadpleging aan huis bij
vermoedelijke Covid-19-patiënten die zelf niet mobiel zijn.

4) Vervullen van transport, allerlei logistieke taken (en coördineren van de aanmaak van schorten en mondmaskers) voor 4 Kempense ziekenhuizen. Ondertussen werden al 2.250 kilometer afgelegd om zo de zorginstellingen zelf zo goed mogelijk te ontlasten.

5) De verdeling van mondmaskers en FFP2 maskers gebeurt ook door de technische diensten van Neteland. Zo werden de voorbije week nog 19.600 mondmaskers verdeeld onder de woonzorgcentra.

6) Logistieke en materiele ondersteuning bij het zelf maken van mondmaskers.

7) Gezamenlijke communicatie: na elk overleg met de crisiscel worden de belangrijkste punten gezamenlijk gecommuniceerd via de verschillende kanalen.

8) Zorgpas om verzorgend personeel voorrang te geven in bepaalde winkels.

6 EXPERTENTEAMS

Binnen de werking van de crisiscel Neteland werden 6 expertenteams opgezet (onderwijs en opvang, vrije tijd en evenementen, handelaars en lokale economie,
vrijwilligerswerking, zorg/welzijn en logistiek).

Elk team bestaat uit medewerkers van de vijf gemeenten. Zij werken in groep rond de federale maatregelen, vragen bij elkaar advies over bepaalde zaken en bouwen een beleid uit rond hun domein.

Deze expertenteams werken via Microsoft Teams zodat alle vragen en documentatie online gebundeld is. Ze vergaderen ook amper fysiek, maar maken ook gebruik van MS Teams om online te vergaderen.

COMMUNICATIE & AANSPREEKPUNTEN

Via een gecoördineerde communicatieaanpak wordt ervoor gezorgd dat op alle vragen een adequaat, snel, gezamenlijk en gefundeerd antwoord kan gegeven worden.

Zo werden ook infolijnen opgezet, contactnummers voor vrijwilligers en mensen met een hulpvraag, een globaal overleg en aanspreekpunt voor handelaars (economie@nete.land), enz.

Dagelijks zijn er communicatie-updates, er zijn vaste infopagina's op de respectievelijke websites en ook inzake het goed voelen/welbevinden van mensen thuis, worden samen campagnes opgezet (wat kan je thuis doen, bewegen, buurtgerichte zorg, filmpjes om ook wat positiviteit te brengen,
artiesten uit Neteland die mee op de kar springen, ...)

Sensibilisatie burgers

• Elke gemeente organiseert regelmatig een huis aan huis bedeling van een
nieuwsbrief/bewonersbrief.

• Via de sociale media en de websites vragen we aan onze burgers om de nodige
maatregelen te volgen. Bv. bij mooi weer opnieuw wijzen op geen samenkomsten, enkel in eigen huis/tuin vertoeven, wandelen in eigen buurt, ...

• Stimuleren van hulpvraag en buurtzorg via vrijwilligerswebsites, affiches en huis aan
huisbedeling en ter beschikking stellen van kaartjes voor buurtzorg, vast contactnummer en mailadres voor buurtzorg, ...

Ondersteuning lokale ondernemers

• Specifieke nieuwsbrief voor ondernemers (2x).

• Extra ondersteuning op gebied van communicatie. Eigen webpagina voor handelaars om hun aangepast aanbod te communiceren.

• Sessies initiëren om online schopping te promoten.

• Ondersteunen van acties voor 'koop lokaal'. Inzet sociale media.

• Affiches "social distancing" winkels, marktkramen, ambulante handel.

• Affiches boodschappendienst apotheek, winkels.

• Vloer- en raamstickers voor lokale handelaars om social distancing zichtbaar te maken in de winkel zelf. Creatieve initiatieven om isolement tegen te gaan en het thuiszitten aangenamer te maken

• De vrijwilligers en medewerkers van de sociale diensten bellen vele honderden senioren of alleenstaanden op om een babbeltje te doen of om te vragen naar hun noden.

• Ook kwetsbare gezinnen worden opgebeld met vraag voor extra ondersteuning.

• In Herentals zijn er beiaardconcerten zodat de mensen thuis met hun raam kunnen genieten van de muziek.

• De berenjachtactie is in elk van de 5 gemeenten een succes. Kinderen gaan samen met hun ouders even buiten op stap om beren te zoeken.

• Tekenacties

• Lokale muzikanten houden wandelconcerten om wat moed en positiviteit te brengen.

PERSONEEL & DIENSTVERLENING

Alle medewerkers nemen hun taak als eerstelijnsbestuur zeer ernstig en zijn vanaf dag één ingezet geweest op de grootste noden.

Elk bestuur zorgde voor een infolijn, een toegankelijke dienstverlening en deed ook meer dan dat: inspringen bij andere diensten, vrijwillige inzet elders, een afhaalbibliotheek (toen dat nog niet werd aangemoedigd).

Ook de heropstart van de recyclageparken volgende week dinsdag werd al samen voorbereid. Lokale besturen zorgen ook voor het waarborgen van dienstverlening: bv. kinderopvang, de regierol ter ondersteuning van de scholen, een meldpunt voor opvang.

Er is een aanbod inzake ICT-ondersteuning om leerachterstand tegen te gaan, er gebeurt extra maaltijdenbedeling en er is ook meer overleg en ondersteuning met de woonzorgcentra.

Er wordt ook intern amper 'fysiek' vergaderd, aangezien dat deze dagen niet aan te raden is. Maar ook hier maken ze gebruik van Microsoft Teams om efficiënt online te vergaderen en informatie te bundelen.

Vanuit een gemeenschappelijke sokkel werd ook een continuïteitsplan (één ploeg medewerkers werkt van thuis uit, de andere ploeg werkt in het gemeentehuis zelf) en een dienstnota voor het personeel opgemaakt.

VRIJWILLIGERSWERKING

Neteland werkt al langer samen inzake vrije tijd en heeft een sterk gemeenschaps-leven. Dat zorgde er meteen voor dat meer dan 800 vrijwilligers zich hebben aangemeld om mee te helpen.

De taken zijn soms ook lokaal gebonden: boodschappen doen, naar de apotheek gaan, de hond uitlaten, telefonische contacten, ...

Voor het Fysiek Triagecentrum Middenkempen en de huisartsenwachtpost worden wel vrijwilligers uit de verschillende gemeenten uitgewisseld. Samen werden ondertussen meer dan 150 shiften uitgevoerd en al 1.756 oproepen verwerkt.

"VRIJETIJD IN DE CORONA-TIJD"

1. Door de werkgroepen vrije tijd in Neteland werd een 'vrijetijdsbingo' gemaakt met 25 opdrachten die volgende week in de brievenbus valt bij alle kinderen van geboortejaren 2006 tot 2017.

Enkele voorbeelden van de opdrachten: maak een zoutschilderij, maak je eigen kermis, pimp je lunch, fleur de straat op, ...

De vrijetijdsdiensten binnen Neteland werkten dit samen uit met het expertenteam zorg.

Zo hopen we kinderen leuke alternatieve bezigheden te bieden voor de paasvakantie, nu alle activiteiten en kampen wegvallen.

Er is voor een papieren versie gekozen, in de hoop ook de minder evidente doelgroepen te bereiken en niet enkel de actieve gezinnen die hun weg al vinden in het digitale aanbod dat nu overal via sociale media verschijnt.

Deze bingo werd opgemaakt in de Neteland-huisstijl en bevat ook een zorgluik 'waar kan ik terecht met vragen'.

2. In alle Neteland-gemeenten worden regelmatig infobrieven verstuurd. Elke brief zal voortaan drie vrijetijdstips bevatten (waarvan minstens eentje voor senioren) + een rubriek 'waar kan ik terecht met welzijnsvragen/problemen'.

3. De verschillende vrijetijdstips worden verspreid naar alle lokale welzijnspartners (OCMW, JAC, CAW, ...) zodat zij die kunnen aanreiken aan hun doelgroepen. Iedereen neemt dit lokaal op met de juiste partners.

Momenteel wordt de info eerst nog geordend tot een gebruiksvriendelijk document. Ook huisartsen kunnen eventueel gebruik maken van deze "menukaart" om kwetsbare gezinnen beter te ondersteunen.

4. De vrijetijdstips worden ook aan het team van communicatieambtenaren bezorgd om mee aan de slag te gaan via de sociale media. Op heel regelmatige basis zullen er dus vrijetijdstips gepost worden onder de noemer Neteland #blijfinjekot.

Het "grootste terras van het Neteland" dit weekend en de "multimove" om mensen aan te zetten tot bewegen, zijn voorbeelden.

5. We zouden vanuit Neteland een aantal sportchallenges willen lanceren via sociale media. Dat wordt uitgewerkt door de sportdiensten en daarna ook weer bezorgd aan de communicatieambtenaren zodat dit ook op de sociale media de nodige aandacht krijgt.

6. Het Huis van het Kind heeft ook heel wat vragen en instanties gebundeld waar je terecht kan. Deze info wordt ook aan de leerkrachten van de verschillende scholen gebundeld.

VEILIGHEID & HANDHAVING

Neteland is gegroeid uit de politiezone. Het overleg met de politie verloopt dus erg vlot.

Zo wordt er elke week afgestemd inzake handhaving. Er wordt gewerkt op samenscholing (hotspots werden in kaart gebracht), inbraken (neveneffect van de lockdown), drugs en overlast (daarin had Neteland al een nieuw meer aanklampend beleid uitgewerkt).

We hebben dankzij een strikt regime van toelating en afstand houden de zorginstellingen tot nu toe kunnen vrijwaren van calamiteiten.

Politie Neteland maakte ondertussen 52 pv's op en deed meer dan 800 controles.

Neteland heeft in deze crisis, nog meer dan voordien, de samenwerking verder geïntensifieerd.

Ook de diensten, disciplines noodplanning en de zorg/hulpverlening merken de dynamiek. Dat is een mooi fundament voor de toekomst.

Namens de 5 gemeenten van Neteland,

De 5 burgemeesters: Marianne Verhaert (Grobbendonk), Mien Van Olmen (Herentals), Stijn Raeymaekers (Herenthout), Seppe Bouquillon (Olen), Lieven Janssens (Vorselaar).

Relevante artikels

imageMeer nieuws

Inbraak bij Chiro Jong Leven in Nijlen

Nijlen regio 26.10.2020 - 08.53u

IOK-bouwgronden in Dennenstraat Geel

IOK-bouwgronden in Dennenstraat Geel
Geel 26.10.2020 - 06.49u

Kerstmagie Kasteel Westerlo gaat door

Kerstmagie Kasteel Westerlo gaat door
Kempen regio | Vlaanderen | Westerlo 25.10.2020 - 19.36u

Auto's weer over Grote Markt Turnhout

Turnhout regio 25.10.2020 - 19.20u

Herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 25.10.2020 - 18.59u

Geen fuif of eetfestijn, hoe groot is de corona-impact op de jeugdbeweging? "We gaan geen groepen failliet laten gaan"

Kempen regio | Nationaal | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 25.10.2020 - 08.35u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto