Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Neteland wil meer medewerkers op de fiets en doet mee met “Bike For Life”

Neteland

In voorbereiding van het themajaar “Neteland fietsregio” in 2023 doen de vijf gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar), het samenwerkingsverband én politiezone Neteland mee aan “Bike for Life”. Daarmee stimuleren ze het fietsgebruik bij hun eigen -meer dan 1.600- medewerkers en bovendien brengen ze een aardige som bijeen om binnen Neteland in te zetten in het kader van vervoersarmoede.

1.600 medewerkers fietsen met hun ❤️ naar het werk in oktober!

Van 3 t.e.m. 31 oktober sponsoren de gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar), het gelijknamige samenwerkingsverband én de politiezone Neteland daarom al de woon-werkritten en dienstverplaatsingen met de fiets van al hun medewerkers met een bedrag van 1 euro per rit. De opbrengst gaat integraal naar ‘Een fiets voor iedereen’, het goede doel van de lokale/zonale Fietsersbond dat in samenwerking met de welzijnsschakels en fietsbiebs uit onze gemeenten mensen in vervoersarmoede op weg helpt met een fiets.

Samen gaan we voor 5.000 fietsritten en een bedrag van 5000 euro

Ambassadeur en weerman Bram Verbruggen (@meteobram) geeft het goede voorbeeld. Hij wil elke werkdag de fiets nemen en nodigt je uit om ook zo vaak mogelijk te fietsen.

‘Een fiets voor iedereen’

392.000 Vlaamse huishoudens hebben geen fiets in huis. 7% van de Vlamingen heeft geen toegang tot een vervoermiddel. Dit belemmert hen in hun vrijheid, sociale contacten en kansen. ‘Een fiets voor iedereen’ wil zo veel mogelijk mensen en gezinnen die zich geen fiets kunnen veroorloven op weg zetten. Dit goede doel sluit aan bij het thema van De Warmste Week 2022: de strijd tegen kansarmoede.

Het samenwerkingsverband Neteland maakte al een account op www.bikeforlife.be. Alle fietsritten van de medewerkers worden geregistreerd via het tijdsregistratiesysteem en worden automatisch ingevoerd. Elke fietsrit in oktober levert extra geld op voor het goede doel!

Een organisatie van Fietsersbond en de zonale mobiliteitsraad Neteland.

Niet het eerste initiatief van de zonale mobiliteitsraad Neteland

Het samenwerkingsverband Neteland werkt op veel domeinen samen, in totaal wel 44. Eén van de eerste thema’s betrof mobiliteit omdat verkeer niet stopt aan de grenzen. De zonale mobiliteitsraad Neteland en de politiezone ontwikkelden al sensibiliseringsacties voor de scholen (bv. in kader van de week van de duurzame mobiliteit, applausdag, terug naar school: regioneteland.be/meer-veilige-schoolomgevingen), een uniforme wegtypologie voor schoolomgevingen (ism Voetgangersbeweging en Octopus), een gemeenschappelijke software om innames van openbaar domein te registreren, enz.

Meer info op www.regioneteland.be

 

Neteland

Deel dit artikel