Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Netwerk ‘Sterke Start’ pakt uit met prima resultaten van één jaar werking

AZ Turnhout

Het netwerk ‘Sterke Start’ is een samenwerking van een grote groep partners, waaronder het ziekenhuis AZ Turnhout, Eerstelijnszone Kempenland, CCG, lokale besturen uit de regio, Huizen van het Kind Kordia, maar ook heel wat actoren uit zorg en welzijn maken deel uit van het netwerk.

Met onder meer de tool ‘Born in Belgium PRO’ willen gynaecologen, huisartsen en vroedvrouwen reeds in een vroeg stadium van de zwangerschap een beeld krijgen op de psychosociale kwetsbaarheid van de toekomstige mama. Een jaar geleden startte de gynaecologen van AZ Turnhout met dit vooruitstrevend systeem van zwangerschapsopvolging. Gisterenavond presenteerden ze samen met de partners op een medisch symposium in Turnhout de mooie resultaten. 

Dr. Magali Verheecke is gynaecoloog AZ Turnhout: “Ik had nooit durven denken om nu één jaar later hier te staan met dit symposium en deze cijfers. Een opstart van iets nieuws is nooit simpel, maar om nu reeds 567 gezinnen te hebben kunnen screenen, en een groot aantal hiervan ook meer gerichte en brede zorg te hebben kunnen geven is geweldig.” Dr. Verheecke licht enkele cijfers toe: ”Zo blijkt uit deze cijfers dat van de 567 zwangere vrouwen die werden gescreend a.d.h.v. de Born in Belgium-PRO-tool, 23,4% depressieve symptomen ervaart. Ook 12,2 % van deze groep geeft aan een laag inkomen te hebben. Met het netwerk ‘Sterke Start’ proberen we de kwetsbaarheden tijdig te detecteren en de zwangere vrouw en het gezin sneller en beter door te verwijzen en te ondersteunen.”

Concreet komt het erop neer dat tijdens de prenatale raadpleging elke zwangere vrouw een uitgebreide  psychosociale vragenlijst krijgt. Op basis van de antwoorden uit die vragenlijst, kunnen we samen reeds in een vroeg stadium de geschikte hulp aanbieden in de regio.

Naast een doorgedreven samenwerking tussen huisartsen, vroedvrouwen en ziekenhuis, wordt met Born in Belgium heel nauw samengewerkt met Stad Turnhout, alle omliggende gemeentes, ELZ Kempenland, OCMW, CAW, kinderartsen, en nog vele anderen.

Voor alle partners in het netwerk is het alvast duidelijk: “Samen voor een sterke start, dat is ons doel!”

www.azturnhout.be

 

 

AZ Turnhout

Deel dit artikel