Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nicky Van Otten : 'Media - ook VRT - framen landbouwers Turnhouts Vennengebied!'

boerenprotest

De Stuurgroep Turnhouts Vennengebied heeft via de media vernomen dat de Vlaamse minister voor Omgeving Demir de gespreksavond met zowel landbouwers, als inwoners in Arendonk heeft geannuleerd.

'Media blokletteren dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd”.  Hiermee wordt geïnsinueerd dat de veiligheid van de minister niet zou kunnen worden gegarandeerd omdat er sprake zou zijn van aangekondigd geweld of van bedreigingen. Dit is onzin!', zegt Nicky Van Otten, woordvoerder van de Stuurgroep Turnhouts Vennengebied.

'Wie de persartikels dan verder leest stelt vast dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd omdat “er een grote toestroom aan tractoren en andere voertuigen wordt verwacht wat een veilige verkeerscirculatie onmogelijk maakt .

Van dreigementen tegenover de minister is NOOIT sprake geweest.

Niettemin worden de Kempense boeren met deze zwakke fake-berichtgeving nogmaals in een kwaad daglicht gesteld. De VRT voegt er nog aan toe: “Het is niet de eerste keer dat de Kempen problemen voor Demir opleveren.” (?)

Dit soort van zinnen is duidelijk gericht op framing van de hele Kempense boerengemeenschap.

De Stuurgroep Turnhouts Vennengebied wil uitdrukkelijk tegen deze beeldvorming protesteren.  Dit is zéér zwakke journalistiek.

De Stuurgroep Turnhouts Vennengebied vraagt al van haar oprichting om een open en constructieve dialoog met de bevoegde minister.

De Stuurgroep Turnhouts Vennengebied heeft al maanden geleden aan de bevoegde minister Demir gevraagd om alle relevante informatie uit het stikstofdossier openbaar te maken.

Op vandaag is dat helaas nog niet gebeurd.

Intussen heeft de Vlaamse Regering blijkbaar een definitief stikstofakkoord gesloten.

De Stuurgroep Turnhouts Vennengebied veroordeelt alle vormen van geweld, chantage of bedreiging – ongeacht of ze van de boeren zouden komen dan wel van de overheid.

 Er zijn zonder twijfel mogelijkheden om een gesprek te organiseren waarbij de veiligheid van alle betrokkenen perfect kan worden gegarandeerd. De Stuurgroep Turnhouts Vennengebied kijkt uit naar de uitnodiging van de minister om samen rond de tafel te gaan zitten', besluit Nicky Van Otten.

Landbouw in de Kempen : onmisbaar

Landbouw in de Kempen : onmisbaar

boerenprotest

Deel dit artikel