Koppels van wie een partner besmet is met hiv, kunnen veilig zonder condoom vrijen als ze zich aan strikte voorwaarden houden. Dat staat in een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Voorlichtingsorganisatie Sensoa reageert tevreden op het advies.

"Het condoom blijft het preventiemiddel bij uitstek", zegt de Hoge Gezondheidsraad. Maar in het nieuwe advies is er dus een versoepeling. Seropositieve mensen moeten dus niet langer altijd een condoom dragen bij het vrijen. Al zijn er strenge voorwaarden.

"Zorgverleners kunnen de mogelijkheid voorstellen om geen condooms meer te gebruiken bij koppels waarbij een van de partners seropositief is", luidt het. De koppels moeten "een duurzame relatie hebben", en de hoeveelheid van het hiv-virus in het bloed moet al zes maanden onder de grensdetectie liggen.

"De patiënten moeten voortdurend opgevolgd worden en de keuze moet onder medische begeleiding gebeuren. Ze moeten gescreend worden voor ze het condoom achterwege laten, onder meer op andere seksueel overdraagbare aandoeningen", vertelt dokter Linos Vandekerckhove van de Hoge Gezondheidsraad. Na de screening op soa's mag geen van de partners seks hebben met iemand anders.

"Ook moet de seronegatieve partner toestemming geven voor seks zonder condoom", vertelt de dokter. "De eindbeslissing ligt altijd bij hem of haar.

Als aan een van de voorwaarden niet voldaan is, dan wordt "de aangeboden keuze om geen condooms te gebruiken niet ondersteund door de gezondheidsautoriteiten en/of het artsenkorps", benadrukt de Hoge Gezondheidsraad.

Koppels waarbij een partner seropositief is, kunnen ervoor opteren om zonder condoom te vrijen wegens "hun kinderwens, om de levenskwaliteit te verbeteren, om het welzijn van het paar te bevorderen of het seksleven te ontplooien".

"Hopen dat angst voor mensen met hiv afneemt"

Voorlichtingsorganisatie Sensoa is tevreden met het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad. "Wij zijn verheugd omdat het advies veel duidelijkheid en klaarheid schept voor koppels waarbij één van de partners seropositief is", zegt Boris Cruyssaert, woordvoerder van Sensoa.

"In het algemeen hopen we ook dat door het advies de irrationale angst voor mensen met hiv wat zou afnemen", gaat Cruyssaert verder. "Het advies onderstreept immers nog eens dat mensen met hiv die goed hun therapie volgen, eigenlijk relatief weinig besmettelijk zijn."

"Er waren trouwens al gelijkluidende adviezen in andere landen", zegt Cruyssaert, "maar voor artsen bij ons was het toch moeilijk om een sluitend advies te geven aan patiënten. Dat wordt nu verholpen door het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad."