U bent hier

Nieuw administratief centrum voor lokaal bestuur Olen

Olen
06.06.2018 - 23.59u
Door: Herman Gezelle

Olen heeft de reputatie vooruitstrevend te zijn. Toch vaak.  Denk aan de samensmelting van gemeente en OCMW tot één lokaal bestuur. Andere gemeentes zijn daar nu volop mee bezig maar in Olen draait dit scenario al enkele jaren in praktijk.

Marc T'Syen, schepen openbare werken : 'De vraag die steeds voorop staat, is: "hoe kunnen we de inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn?". Het resultaat is dat de Olenaar kan rekenen op goed uitgebouwde diensten. Enige nadeel: deze diensten liggen momenteel verspreid in de gemeente. Daarom bestaat de huidige uitdaging erin om de volledige dienstverlening te organiseren op één site. Op deze manier moet je geen bijkomende verplaatsingen meer maken: je kan voor alles op één plaats terecht. Bovendien vermijdt het lokaal bestuur zo dure toekomstige renovaties aan bestaande gebouwen.

De gemeenteraad gaat in dit complexe dossier natuurlijk niet over een nacht ijs. Er werd de voorbije drie jaar gezocht naar een breed draagvlak over de verschillende partijen heen. Er werden verschillende studies uitgevoerd om een aantal scenario's te onderzoeken. Alle voor- en nadelen werden steeds uitgebreid besproken en bij twijfel gebeurde er een bijkomend onderzoek. Steeds opnieuw kwam de piste van een nieuw centrum in en aan de kerk van O.-L.-V.-Olen er als meest klantvriendelijk en duurzaam uit. Bovendien past dit perfect in het nieuwe kerkenplan, waarin het lokaal bestuur mee op zoek gaat naar een nieuwe bestemming voor de waardevolle kerkgebouwen.

Om de voorbereidende fase te kunnen afronden, heeft de gemeenteraad deze avond het dossier opnieuw ter bespreking op de tafel gelegd, voor de eerste keer in openbare zitting. De bedoeling was om de verschillende standpunten van de partijen te bespreken en de laatste onduidelijkheden weg te werken. De bespreking maakte duidelijk dat een consensus tussen alle betrokken partijen nog niet meteen in het verschiet ligt. Het blijft de ambitie om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie waarmee de partijen tijdens de volgende gemeenteraad principieel akkoord kunnen gaan. De administratie krijgt daarna de opdracht deze visie uit te diepen en te verkennen zodat de nieuwe bestuursploeg het dossier vanaf 2019 kan opnemen.

Achtergrondinformatie - Overzicht van alle gezette stappen

Om tot een gedragen visie te kunnen komen, overliep de gemeenteraad nog eens alle stappen die tot hiertoe in het hele dossier zijn gezet. Een overzicht in vogelvlucht.

Organisatiestudie moet helpen om te komen tot klantvriendelijke lokaal bestuur

Sinds 2015 vormen de gemeente en het OCMW samen het lokaal bestuur. De uitdaging was om de werking van de twee besturen op elkaar af te stemmen en te komen tot een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening voor alle inwoners. Een organisatiestudie van Thomas More kreeg als opdracht een organisatiemodel te maken.

De studie maakte al snel duidelijk dat de locatie een belangrijk aandachtspunt was. Dagelijks moeten bezoekers naar een andere locatie worden doorverwezen. Wil je je identiteitskaart aanvragen en je kinderen inschrijven voor het zomerkamp?

Nu moet je daarvoor op twee locaties zijn, die relatief ver uit elkaar liggen. Bovendien is het voor de inwoners niet altijd duidelijk waarvoor ze waar moeten zijn. De algemene conclusie van het onderzoek vermeldde een duidelijk voordeel om de volledige dienstverlening te organiseren op één locatie. Ook de interne werking verloopt niet efficiënt door de verschillende locaties.

Patrimoniumstudie en locatieonderzoek

De volgende vraag was natuurlijk of de piste voor één locatie financieel haalbaar en politiek wenselijk was. Daarom kwam er een locatieonderzoek met bijhorende patrimoniumstudie.

De locatiestudie focuste zich op de vraag: als er een (nieuw) gezamenlijk administratief centrum komt, waar komt deze dan best? Wat is financieel en politiek wenselijk? De patrimoniumstudie wilde nagaan wat de optimale invulling of bestemming is voor de gebouwen en gronden die momenteel in het bezit zijn van het lokaal bestuur.

Een intenst traject onderzocht vier mogelijke locaties om alle diensten samen in te huisvesten.

De kerk in O.-L.-V.-Olen werd als voorkeurslocatie in de studie naar voor geschoven.

Politieke besluitvorming en verdieping

De geformuleerde besluiten werden de voorbije periode in politiek overleg over de partijgrenzen heen besproken. Op vraag gebeurde er nog twee bijkomende studies:

- Wat zijn de mogelijkheden op de site van het sociaal huis? Deze piste bleek niet haalbaar, onder andere omwille van het ruimtelijk uitvoeringsplan en het niet matchen met de uitgangspunten waaraan een nieuw administratief centrum moet voldoen.

- Wat met de locaties die vrij zouden komen, zoals het gemeentehuis, het sociaal huis, maar ook de pastorie,...? De uitgevoerde studie werkte voor de verschillende locaties potentiële mogelijkheden en scenario's uit waaruit het nieuwe bestuur de komende legislatuur kan kiezen.'

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto