CD&V Herentals heeft een nieuw bestuur. Traditioneel wordt het bestuur enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen gekozen en aangesteld voor de komende 6 jaar.

Net als in de nieuw gekozen gemeente- en OCMW-raad zullen ook hier enkele nieuwe en jonge mensen deel uitmaken van het dagelijks bestuur.

Zij organiseren het dagelijks beheer van de afdeling en waken er over dat het bestuursakkoord wordt uitgevoerd zoals afgesproken met de coalitiepartner.

Het dagelijks bestuur:
Voorzitter: Mia Snoeys-Hermans
Ondervoorzitter: Tom Reyniers
Secretaris: Jef Peeters
Politiek secretaris: Paul Snoeys
Voorzitter Jong CD&V: Charlotte Auwers
Voorzitter senioren: Mathilde Verwimp
Voorzitter Vrouw & Maatschappij: Rita Van den Bulck
Vertegenwoordiging college: Jan Michielsen, Ingrid Ryken, Fons Michiels en Mien Van Olmen
Vertegenwoordiging OCMW en penningmeester: Fons Michiels
Vertegenwoordiging gemeenteraad: Bart Michiels
Vertegenwoordiging Noorderwijk: Swa Leysen
Vertegenwoordiging Herentals: Marc Nijs
Vertegenwoordiging Morkhoven: Roald Deckers.