Vanmorgen konden de Heistenaren al een kijkje nemen op het nieuwe containerpark aan de Knotwilgenweg. Gidsen leidden de bezoekers rond en gaven uitleg over de nieuwe werkwijze voor aanlevering en de mogelijkheden voor betaling.

Dit nieuwe containerpark is groter en gebruiksvriendelijker en heeft een duidelijke scheiding tussen de betalende en de niet-betalende zone en is voorzien van een losplateau. De toegangscontrole werd geautomatiseerd en dankzij de plaatsing van twee weegbruggen worden betalende afvalsoorten voortaan per gewicht aan een kostendekkend tarief aangerekend.

Betalen kan met het saldo dat gekoppeld is aan je containerparkkaart. Dit saldo kan je opladen met Bancontact op het containerpark of indien je niet over Bancontact beschikt met cash op het gemeentehuis.

De gemeente Heist-op-den-Berg heeft reeds een lange traditie inzake het sorteren van afvalstoffen. Het eerste containerpark langs de Herentalsesteenweg opende reeds haar deuren in 1989. In 1998 werd een tweede containerpark langs de Impulsstraat geopend. De Heistenaren maken vaak gebruik van deze parken.

Jaarlijks komen er meer dan 100.000 bezoekers langs om hun gesorteerde afvalstoffen achter te laten. Gesorteerde afvalstoffen bevatten waardevolle grondstoffen en kunnen worden gerecycleerd tot andere producten.


Elk jaar belanden ca. 11.000 ton afvalstoffen op het containerpark. Groenafval en steenpuin nemen hiervan ruim de helft van het gewicht voor hun rekening.
Met de opening van het nieuwe DIFTAR-containerpark langs de Knotwilgenweg, starten ook de werken om het bestaande containerpark langs de Herentalsesteenweg uit te breiden en om te vormen naar een DIFTAR-containerpark.


IOK Afvalbeheer investeert ruim 2.200.000 euro in de 2 Heistse containerparken. Ze worden omgevormd tot DIFTAR-parken. Hiervoor werden 680.000 euro Vlaamse subsidies toegekend via de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij).


De grootste innovatie op de nieuwe parken zijn ongetwijfeld de 2 weegbruggen. Dit laat de parkwachters toe om de aangevoerde hoeveelheden te wegen. Zo kan een correctere tarifering aan de burger worden aangerekend. Het volumetarief op basis van een volumeschatting wordt vervangen door een gewichtstarief op basis van een weging. Er worden 4 verschillende gewichtstarieven ingevoerd van resp. 2, 7,5 , 12,5 en 20 eurocent per kilogram. Het aangerekende tarief is hoger, naarmate de verwerkingskosten stijgen. Door de toepassing van de standaard-tarieven van IOK Afvalbeheer wordt gestreefd naar een uniforme afvaltarifering in de Kempen.


David Geerts, schepen voor Leefmilieu, Heist-op-den-Berg: 'Ook de betaalwijze wordt gemoderniseerd. De knipkaarten met vaste knippen van 2 euro verdwijnen. Je kan nu betalen met de containerparkkaart. Je kan een saldo op deze kaart opladen met je bancontactkaart. Nu kan er een retributie tot op de eurocent nauwkeurig worden aangerekend. Hierdoor wordt een betere dienstverlening gerealiseerd en bovendien wordt de transparantie naar de burger vergroot.'


Johan Leysen, voorzitter IOK Afvalbeheer : 'Een containerpark vormt een belangrijk onderdeel van een geïntegreerd afvalbeheer. Sinds de oprichting van de eerste containerparken zo'n 25 jaar geleden is er echter veel veranderd. Kon je vroeger 5 verschillende afvalstromen kwijt op het containerpark, dan is dit (en vooral) de jongste jaren geëvolueerd naar zo'n 30 verschillende, weliswaar ook kleine deelstromen. Het materialenbeheer of het belang van de recuperatie van grondstoffen wint nog sterker aan belang.'

Wat is een DIFTAR-containerpark?
De nieuwe containerparken zullen groter en gebruiksvriendelijker zijn. Er komt een duidelijke scheiding tussen de betalende en de niet-betalende zone en de containerparken worden voorzien van een losplateau.
Je komt als bezoeker eerst terecht in het niet-betalende gedeelte van het park en kan daar de gratis fracties in de containers achterlaten.


Heb je een betalende fractie bij je, dan rij je de weegbrug IN op. Je identificeert je met je toegangsbadge en de parkwachter registreert de fractie die je aanlevert binnen de weegcyclus. Na het lossen van de fractie rij je weegbrug UIT op en identificeer je je opnieuw met je toegangskaart. Na de weging betaal je het verschuldigde bedrag aan de betaalzuil met Bancontact. Na de betaling kan je het park verlaten.

Momenteel is er een volumetarief van toepassing op de containerparken (bv. 2 euro voor 100 liter gazonmaaisel of tuinafval). In het retributiereglement wordt een gewichtstarief ingevoerd. Er worden vier verschillende tarieven ingevoerd: 2, 7,5, 12,5 en 20 eurocent per kilogram.
Door de weging van de aangevoerde hoeveelheden op de weegbrug kan een objectieve en correcte aanrekening van de retributie plaatsvinden. Het aangerekende tarief dekt de kosten van verwerking en transport van de afvalstoffen.
Talrijke afvalfracties blijven echter gratis; o.a. afgedankte elektrische en elektronische apparaten, kleine gevaarlijk afval, autobanden, papier en karton, oude metalen, hol glas, frituurvetten en –oliën en kringloopgoederen. Pmd en gemengd plastic kan je aanleveren in respectievelijk een blauwe en groene zak met opdruk van IOK Afvalbeheer.

Knipkaart blijft geldig tot 31 december 2015
Vanaf het ogenblik dat het DIFTAR-containerpark aan de Knotwilgenweg geopend is, zal je niet langer kunnen betalen met een knipkaart, maar betaal je met je containerparkkaart. Het saldo gekoppeld aan je containerparkkaart kan je opladen op de DIFTAR-containerparken met Bancontact of op de financiële dienst op het gemeentehuis met Bancontact of cash.


Voor 2015 worden overgangsmaatregelen genomen om de in omloop zijnde knipkaarten nog te gebruiken. Op alle containerparken kan je de knipkaarten gebruiken tot eind 2015 om blauwe pmd-zakken, groene zakken voor gemengde plastic, BioBags, compost of potgrond aan te kopen.
Ook op de technische dienst kan je tot eind 2015 de knipkaart gebruiken voor de aankoop van blauwe pmd-zakken, groene zakken voor gemengd plastic of BioBags.


Een andere mogelijkheid is om het resterende bedrag op je knipkaart over te brengen naar je containerparkkaart. Dit kan op de vernieuwde DIFTAR-containerparken, tot uiterlijk 31 december 2015.

Ruimere openingsuren
Na de ingebruikname van de twee DIFTAR-containerparken worden de openingsuren aangepast en verruimd.
Je zal tijdens de kantooruren steeds terechtkunnen op één van beide parken. Verder wordt er tijdens de zomerperiode in elk park één avondopening voorzien van 15 uur tot 19 uur. Ten slotte zal het containerpark tijdens de middag een halfuur gesloten zijn van 12 uur tot 12.30 uur, behalve op zaterdag.  Straks meer met foto's.