Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal vanaf seizoen ‘23-’24

Voetbal

De ruim 1.700 amateurclubs in Vlaanderen krijgen een duidelijk financieel kader dat hen moet bijstaan bij het duurzaam besturen van hun club.

Met een vergoedingsplafond van maximaal 4.500 euro per seizoen, enkel digitale betalingen en jaarlijkse budgetoefeningen maakt Voetbal Vlaanderen – in samenwerking met de clubs en de Koninklijke Belgische Voetbalbond – een einde aan de jarenlange rechtsonzekerheid rond RSZ-bijdragen van amateurvoetballers.

Een zuiver en correct financieel kader schept vanaf 1 juli 2023 duidelijkheid en geeft clubs een duw in de rug om de jeugd meer kansen te geven, een duurzaam businessmodel uit te bouwen, meer te investeren in eigen infrastructuren en een grotere sociaal-maatschappelijke rol op te nemen.

Een envelop tekengeld onder tafel, winstpremies die de pan uitswingen of spelers die ieder jaar verkassen naar een club in de buurt die enkele euro’s meer betaalt per gewonnen punt: de gekende clichés uit het betaald amateurvoetbal behoren hopelijk na deze hervorming definitief tot het verleden.

Een duidelijk nieuw financieel kader voor het ​ amateurvoetbal in Vlaanderen zal vanaf het seizoen 2023-2024 zorgen voor meer financiële fair play tussen alle amateurclubs. De Koninklijke Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen hebben samen met de clubs een nieuw kader uitgetekend dat duidelijkheid brengt én een gelijk financieel speelveld schept voor de meer dan 1.700 amateurvoetbalclubs in Vlaanderen.

“Uit een studie onder 1.000 amateurclubs die consultancybureau PwC in 2020 uitvoerde in opdracht van de KBVB bleek dat heel wat clubs zelf vragende partij zijn voor een groter financieel evenwicht tussen alle clubs. De tijd waarin onze amateurclubs hun spelers honderden euro’s per maand in het zwart betaalden, is voorgoed voorbij. We maken dringend werk van een duidelijk financieel kader op alle niveaus van het amateurvoetbal. We hebben liever dat clubs extra geld investeren in hun jeugdspelers, trainers en begeleiders dan in royale vergoedingen voor hun A-kernspelers. Clubs zullen zo trouwens ook meer centen overhouden om hun eigen sportinfrastructuur verder uit te bouwen en sociaal-maatschappelijke projecten te realiseren. Door bewuster om te gaan met hun financiële middelen, bouwen de amateurclubs een duurzaam businessmodel uit voor de lange termijn.”
Nand De Klerck, woordvoerder Voetbal Vlaanderen 

Vrijstelling RSZ-bijdragen en standaardcontracten

Een eerste belangrijke verduidelijking is dat amateurvoetballers binnen het nieuwe financiële kader tot 4.500 euro per seizoen, met een maximum van 100 euro per punt, aan puntenpremies kunnen verdienen. Dat bedrag is volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen gezien dit beschouwd wordt als onkostenvergoeding die de RSZ bijgevolg niet interpreteert als ‘loon’ (lees: max 100 euro per punt). Deze vergoeding valt niet te combineren met andere vormen van (onkosten)vergoedingen gezien dit een maximaal ​ bedrag is dat alles moet omvatten. 

Amateurclubs die hun spelers alsnog meer wensen te betalen dan maximaal 4.500 euro zullen geen beroep kunnen doen op deze regeling met de RSZ en dienen zich te houden aan de gekende sociale en fiscale regelgeving. 

“Al jaren waren er onduidelijkheden omtrent de drempels en statuten waar RSZ-bijdragen verplicht waren. Zo zijn er amateurclubs die tussen 100.000 en 200.000 euro RSZ-schulden boven het hoofd hangen omdat de regels in elke regio anders geïnterpreteerd werden. We zorgen nu samen met de RSZ voor duidelijkheid en een eenduidige toepassing in heel Vlaanderen. Zo vermijden we dat er in de toekomst nog fouten gebeuren.”
Nand De Klerck, woordvoerder Voetbal Vlaanderen 

Een tweede grote wijziging: clubs zijn verplicht hun spelers vanaf 01-07-2023 enkel nog digitaal uit te betalen via het rekeningnummer van de club. Daarnaast zullen alle amateurclubs de ​ overeenkomsten met hun spelers in een contract moeten opnemen en dat contract registreren bij de federatie.

Voetbal Vlaanderen en de KBVB zullen één modelcontract ter beschikking stellen voor de clubs en spelers. De contracten scheppen duidelijkheid in het ​ amateurvoetbal. Ze helpen de belangen van alle partijen te beschermen en de betaalde bedragen tegenover derden te verantwoorden. Die transparantie zal voor minder discussies zorgen. 

Clubs staan er niet alleen voor

Om een bewuster financieel beleid te voeren, zullen de amateurclubs elk jaar een budgetoefening maken én die digitaal indienen via een centraal platform. Voetbal Vlaanderen en de KBVB zullen de clubs hierbij begeleiden en stellen eveneens een budget template ter beschikking aan de clubs als hulpmiddel. In aanloop naar het nieuwe seizoen komen er ook infosessies om de clubs te helpen bij hun financieel huiswerk.

“We doen er alles aan om de administratieve druk weg te nemen bij onze clubs. Samen met de clubs hebben we een modelcontract uitgewerkt en zorgen we voor professionele ondersteuning bij de opmaak van hun budget. ​ Kortom, we zorgen ervoor dat onze amateurclubs rechtszekerheid hebben rond de verloning van hun spelers. Wat we wel vragen van de clubs is om aan het einde van elk seizoen een verklaring op eer in te dienen waarin ze bevestigen dat ze de basisprincipes respecteren.” ​
Tom Borgions, financieel directeur KBVB

Hervorming vanaf volgend seizoen

De financiële hervorming wordt ingeschreven in het bondsreglement en gaat in vanaf het seizoen 2023-2024. Clubs hebben tijd tot 28 februari 2024 om hun financieel beheer aan te passen aan de nieuwe budgettaire regels voor het amateurvoetbal in Vlaanderen. 

De 8 speerpunten van de financiële hervormingen op een rijtje

  • Nieuwe regeling stimuleert clubs om enkel nog premies van maximum 100 euro per punt te betalen, met een maximumbedrag van 4.500 euro per seizoen. Deze vorm van puntenpremies is vrijgesteld van RSZ.
  • Let op: 4.500 euro is niet het nettobedrag dat spelers of speelsters zullen ontvangen. Er dient nog steeds (zoals altijd het geval geweest is) bedrijfsvoorheffing betaald te worden (t.e.m. 22 jaar is dat 16,5%, vanaf 27 jaar wordt dat 33%).
  • Andere vergoedingsvormen blijven mogelijk, bijvoorbeeld indien een speler het statuut van ‘betaalde sportbeoefenaar’ heeft én alle geldende fiscale en sociaalrechtelijke regels worden toegepast.
  • De clubs zullen met elke speler die recht heeft op een premie een schriftelijke overeenkomst afsluiten en deze registreren op een centraal platform. Er worden modelcontracten ter beschikking gesteld vanuit de federatie. 
  • De betalingen waarvan melding in de contracten mogen enkel nog plaatsvinden op digitale wijze via het rekeningnummer van de club. 
  • De clubs moeten jaarlijks hun budgetten opladen via een centraal platform. Een template wordt ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de clubs.
  • De clubs zullen jaarlijks een verklaring op eer indienen waarin ze bevestigen dat ze handelen volgens alle bepalingen opgenomen in het Bondsreglement. 
  • Een team van specialisten binnen Voetbal Vlaanderen en de KBVB zal onze amateurclubs maximaal ondersteunen in deze transitie.

Voor extra informatie rond de betalingen van amateurvoetballers kan u via deze link de opleiding herbekijken die Voetbal Vlaanderen op donderdag 17 november 2022 in samenwerking met PwC reeds gaf.'   Foto Ilse Bax/NNieuws.

Over Voetbal Vlaanderen
Voetbal Vlaanderen is de koepelfederatie van de Vlaamse voetbalclubs. De federatie geeft 340 000 voetbalhelden wekelijks de kans hun kunsten te tonen op het voetbalveld. Voor hen organiseren we meer dan 300 000 wedstrijden per seizoen op meer dan 10.000 velden in Vlaanderen. De missie van Voetbal Vlaanderen is om iedereen een leven lang voetbalplezier te geven op maat. Om dat te bereiken ondersteunt, begeleidt en adviseert Voetbal Vlaanderen alle voetbalclubs in Vlaanderen.
​Voor meer info: 
www.voetbalvlaanderen.be

Voetbal

Deel dit artikel