De geplande verhuis van het  kledingmagazijn van carnavalsvereniging Peer Stoet naar de nieuw te bouwen site Serneels op de Itegemseweg is plots onzeker.  Planologisch blijkt het plaatje plots meer niet te kloppen.  Het dossier loopt al een paar jaar.

Burgemeester Stijn Raeymaekers (Eenheid) : 'Er zijn 2 problemen. Kleding bewaren in het nog op te richten gebouw is geen probleem, maar het kledingmagazijn is voor Peer Stoet ook een plaats waar iedereen verkleedkostuums kan gaan huren. Dat is een soort van commerciële activiteit die volgens de letter van de wet niet verenigbaar is met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat voor de site is opgemaakt.

'Het tweede probleem is dat ondertussen duidelijk is dat de kostprijzen van enkele investeringsprojecten, waaronder de site Serneels, schromelijk zijn onderschat, vervolgt Stijn Raeymaekers. 'We gaan er niet flauw over doen. Alles wat onze voorgangers beloofd hebben, gaan we niet kunnen realiseren. Momenteel zoeken we opportuniteiten.

Ondertussen weten we dat de geplande nieuwe brandweerkazerne wettelijk toch kan op de site Serneels. Eerder werd gedacht van niet. Ook dat moeten we allemaal gaan herbekijken en berekenen. Misschien kunnen brandweer en technische dienst bepaalde lokalen zoals douches of sanitair delen.”

Duidelijkheid

Raeymaekers wil volledige zekerheid vooraleer de eerste spade in de grond gaat. 'Het heeft geen zin een nieuw kledingmagazijn voor Peer Stoet te gaan bouwen als het nadien niet als dusdanig kan gebruikt worden.'  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.

Bron GVA -  verschijningsdatum 5/3/2019 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – Nnieuws  License2Publish.