Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuw openbaar onderzoek over omgevingsvergunning ontmoetingsruimte Crilsplein Trienenkant

Er komt een nieuw openbaar onderzoek over omgevingsvergunning ontmoetingsruimte Crilsplein Trienenkant.

'Velen zullen ervan op de hoogte zijn dat de aanvragers in beroep gingen tegen de weigering van de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2022. Dit beroep wordt momenteel behandeld door de deputatie van de provincie Antwerpen.

In de loop van de procedure heeft de aanvrager echter nog een wijziging aangebracht aan het dossier. Daardoor is het wettelijk verplicht om een nieuwe adviesronde te organiseren. De provincie heeft vandaag aan de gemeente gevraagd om hiervoor opnieuw de nodige stappen te zetten.

De concrete wijziging die de aanvrager aanbracht, is de toevoeging van een archeologienota. Voor het nieuw openbaar onderzoek wordt binnenkort een aankondigingsbord geplaatst op het betrokken perceel op het Crilsplein.

Dit betekent dus ook dat wie een bezwaar wil indienen, hiervoor ook het nodige dient te doen tijdens het nieuwe openbare onderzoek. De bezwaren uit het vorige openbaar onderzoek worden niet meegenomen bij de gewijzigde aanvraag.

Laat dus niet na om uw bezwaren desgevallend (opnieuw) kenbaar te maken volgens de voorgeschreven richtlijnen. Dat kan via www.omgevingsloket.be (project 2021156900) en www.westerlo.be/openbare-onderzoeken-over-omgevingsvergunningenen en via de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis.

Crilsplein , Westerlo, België

Deel dit artikel