U bent hier

Nieuw openbaar onderzoek voor geweigerd bouwproject op hoek Kapellestraat - Tulpenstraat Mol

Mol
06.12.2021 - 10.12u
Door: Herman Gezelle

In opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen loopt van 9 december tot 7 januari een nieuw openbaar onderzoek naar het bouwproject op de hoek van de Kapellestraat met de Tulpenstraat in Mol.

Het openbaar onderzoek is noodzakelijk omdat de projectontwikkelaars een aangepaste MER-screening hebben ingediend.

De gebrekkige MER-screening was één van de argumenten waarom het gemeentebestuur een omgevingsvergunning weigerde. De projectontwikkelaar ging tegen deze beslissing in beroep bij de deputatie.

Dit voorjaar liep van 24 maart tot 22 april een openbaar onderzoek naar een nieuw bouwproject in de Kapellestraat.

Een eerdere aanvraag voor de realisatie van een project met 16 appartementen werd geweigerd op 27 februari 2020 door het college van burgemeester en schepenen en – tijdens de beroepsprocedure op 8 oktober 2020 – door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Bij deze eerste weigering stelde het Molse college: "De gemeente Mol benadrukt dat het groene karakter van het terrein maximaal dient bewaard te blijven.... De omgeving kenmerkt zich door hoogstammig groen, wat een bepalende kwaliteitsfactor is voor dit en omliggende percelen. De dense bebouwing en de daarmee gepaard gaande kap van hoogstammen doet dit groene karakter (deels) verloren gaan."

Bosrijke en groene karakter

Ook in het aangepaste tevens opnieuw geweigerde dossier bleef het bosrijke en groene karakter van het perceel niet gevrijwaard. In de aangepaste aanvraag was sprake van 11 appartementen langs de Kapellestraat en twee gekoppelde eengezinswoningen in de Tulpenstraat.

In het beboste binnengebied Tulpenstraat – Kapellestraat – Don Boscostraat – Violettenstraat komen geen meergezinswoningen voor.

Het groene natuurlijke karakter van dit binnengebied sluit mooi aan bij de publieke groenzone van de Galbergen. Het gemeentebestuur wil dit groene karakter absoluut vrijwaren.

Het aangepaste project bleef qua schaalgrootte te omvangrijk voor het perceel zelf én de nabije omgeving, waardoor er eveneens privacyproblemen waren richting de omwonenden. Verder werd de MER-screening gebrekkig uitgevoerd waardoor het gemeentebestuur te weinig objectief zicht kreeg op de reële impact van dit project op mens en milieu. Bovenstaande argumentatie gebruikte het gemeentebestuur voor de weigering van 17 juni 2021.

Hoe verder?

Na de weigering besliste de eigenaar om tegen de beslissing in beroep te gaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Het college verleende hieromtrent op 7 oktober 2021 een ongunstig advies waarin ze haar standpunt herbevestigde.

Op 27 november heeft de projectontwikkelaar in deze beroepsprocedure de MER-screening aangepast, waardoor een nieuw openbaar onderzoek vereist is. Ook de gemeente wordt verzocht om op basis hiervan een nieuw advies te formuleren. Pas na afloop van dit openbaar onderzoek zal de deputatie over de omgevingsvergunning beslissen.

Openbaar onderzoek

Het nieuwe openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 9 december 2021 tot en met 7 januari 2022. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021035024). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Na een ongeval toch kunnen communiceren in het ziekenhuis

Geel | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 30.06.2022 - 08.58u

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 00.54u

Vorselaar zoekt partner voor padel

Neteland | Vorselaar 30.06.2022 - 00.46u

Akkerbouwbedrijf uit Laakdal levert groene stroom voor The Slope op Rock Werchter

Akkerbouwbedrijf uit Laakdal levert groene stroom voor The Slope op Rock Werchter
Kempen regio | Laakdal regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 29.06.2022 - 16.35u

De Biezenhoeve voegt als eerste Belgische melkveebedrijf nitraat toe in koeienrantsoen

EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 29.06.2022 - 16.07u

TW Classic 2023 met Bruce Springsteen in minder dan één uur uitverkocht

 TW Classic 2023 met Bruce Springsteen in minder dan één uur uitverkocht
Internationaal | Nationaal | Vlaanderen 29.06.2022 - 15.08u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto