U bent hier

Nieuw openbaar onderzoek voor verhuis Moskee Ayasofya naar Borgerhoutsendijk Mol

Mol
13.07.2021 - 16.04u
Door: Herman Gezelle

Van 15 juli tot 13 augustus loopt een openbaar onderzoek naar de komst van Moskee Ayasofya naar de Borgerhoutsendijk.

Het moskeebestuur diende een nieuw aanvraagdossier in, nadat het vorige dossier in oktober vorig jaar werd ingetrokken. Het nieuwe dossier omvat nu zowel de functiewijziging, de vereiste verbouwingen als de buitenaanleg.

De moskee zette na overleg met het gemeentebestuur op eigen initiatief de procedure stop en creëerde zo voor zichzelf een nieuwe kans om een volledig dossier uit te werken en in te dienen.

Voor dit nieuwe aanvraagdossier organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek organiseren zodat iedereen de kans krijgt om de plannen in te kijken en eventueel opmerkingen te formuleren.

Geen fundamentele bezwaren

De brede consultatieronde voor de eerder stopgezette procedure leverde geen fundamentele bezwaren op tegen de komst van een moskee op deze locatie, met name de oude bedrijfsgebouwen van Tricots Altribo op de hoek van de Borgerhoutsendijk met de Beekstraat.

Wel hebben enkele bewoners uit de onmiddellijke omgeving hun bezorgdheden geuit omtrent het parkeren en de verkeersveiligheid in de buurt. De moskee voorziet de nodige investeringen voor parkeerplaatsen op het eigen terrein. Dit werd in de nieuwe vergunningsaanvraag verder uitgewerkt.

Nieuw aanvraagdossier

De aanvraag omvat een functiewijziging van magazijn naar moskee. Om dit te realiseren met voldoende garanties voor brandveiligheid en stabiliteit, zijn verschillende verbouwingswerken vereist.

Zo wordt de verdieping structureel verstevigd, zodat meer bezoekers in de gebedsruimte kunnen plaatsnemen. Een ander element omvat het creëren van extra sanitaire ruimte voor bezoekers. Aan de zijde van de binnentuin voorzien de plannen een overdekt terras van 107m².

Langs de rechter zijgevel voorzien de plannen de aanleg van 11 parkeerplaatsen, waarvan drie parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.

Op het perceel langs de Beekstraat legt het moskeebestuur een parking aan in waterdoorlatende materialen voor 32 parkeerplaatsen. De oude constructies op dit terrein worden afgebroken.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 15 juli tot en met 13 augustus 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je enkele dossierstukken eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021095190).

Het volledige dossier, behoudens auteursrechtelijk beschermde plannen, kan digitaal opgevraagd worden bij de dienst omgeving. De auteursrechtelijk beschermde plannen zijn enkel digitaal beschikbaar mits voorafgaande toestemming van de architect en/of aanvrager.

Indien het niet mogelijk is om deze plannen digitaal te bezorgen, kan je ze steeds na afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving in 't Getouw, Molenhoekstraat 2.

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

· Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw.

· Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2021095190 of referentie gemeente 2021/310.

· Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

Waarom verhuis?

De oude locatie in de Molenstraat – tegenover de bibliotheek – was te klein en voldeed niet langer. De moskee was hier vele jaren gevestigd. De moskee streeft naar een goed nabuurschap met alle omwonenden. Dit lukte de afgelopen 40 jaar bijzonder goed in de Molenstraat. Het moskeebestuur wil deze aanpak verderzetten op de nieuwe locatie.'

imageMeer nieuws

Freelance copywriter Bert Moons : 'DeSchrijfwerkerij straf verhaal, ik zou volgens artsen niet meer kunnen schrijven,

Kempen regio | Neteland | Nijlen regio | Vlaanderen 06.12.2021 - 18.58u reading time7min

Bevelaar en freelance copywriter Bert Moons (49) heeft een nieuw schrijfbureau opgericht.

Met DeSchrijfwerkerij.be wil hij een bureau op de markt brengen met de flexibiliteit van een freelance copywriter. De oprichting van een nieuw schrijfbureau is op zich geen groot nieuws, maar wel wanneer je weet dat gespecialiseerde artsen Bert enkele jaren geleden vertelden dat hij nooit nog zou kunnen schrijven.

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto