De gemeente Kasterlee is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor haar gemeentelijk recyclagepark. De huidige infrastructuur voldoet niet meer aan de noden van een modern recyclagepark, en bovendien loopt de milieuvergunning voor dit park over enkele jaren af. Het schepencollege van Kasterlee heeft beslist om met de locatie Hoge Rielen 1A verder te werken.

Intergemeentelijk recyclagepark

De zoektocht naar een nieuwe locatie startte al in 2014 met het plan om samen met de gemeente Lille een intergemeentelijk recyclagepark op te richten. Een locatieonderzoek dat in opdracht van beide gemeenten door IOK werd uitgevoerd, resulteerde in een perceel in de omgeving van het gehucht Achterlee in Lichtaart. Maar omdat de afstand tot dat park voor vele inwoners te groot zou zijn, gingen deze plannen niet door.

Locatieonderzoek Kasterlee

"Omdat de nood aan een nieuw recyclagepark voor onze gemeente begon te dringen, hebben wij dan opdracht gegeven aan IOK voor een nieuw locatieonderzoek. Een eerste selectie van te onderzoeken locaties werd later nog aangevuld met voorstellen vanuit de gemeenteraad.

Daarmee ging IOK aan de slag", aldus Gert Storms, schepen van omgeving. Voor een aantal centraal gelegen locaties werden zaken zoals eigendomsstructuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit, bereikbaarheid en dekkingsgraad afgewogen.

Het resultaat was het intussen gekende adres Hoge Rielen 1A, een site waarop zich een aantal vervallen landbouwgebouwen bevinden, en waar bovendien een bodemverontreiniging is vastgesteld.

Op die manier kan de gemeente 2 vliegen in één klap slaan: opwaardering en sanering van de site en oprichting van een hedendaags recyclagepark dat aan alle hedendaagse noden voldoet, en ruimtelijk inpasbaar is in de omgeving.

Rielenkring comité

Een aantal bewoners van Hoge Rielen zijn echter niet opgezet met deze plannen, uit vrees dat het bestemmingsverkeer in hun gehucht niet zal verdwijnen.

Op de gemeenteraad van november 2020 diende het Rielenkring comité daartoe een punt in voor de agenda, met de vraag om een aantal bijkomende locaties te onderzoeken. De voorgestelde percelen, gelegen langs de Tielensteenweg van Lichtaart naar Tielen, werden opnieuw voorgelegd aan IOK. Op basis van dezelfde criteria als het oorspronkelijke rapport resulteerde dit in een aantal scores, die echter allemaal negatief uitvallen voor de alternatieve locaties.

Belangrijke obstakels zijn de eigendomsstructuur en het actieve landbouwgebruik. Het schepencollege heeft bijgevolg beslist om met de locatie Hoge Rielen 1A verder te werken. Concreet betekent dit onderhandelingen met de eigenaar aanvatten, de opmaak van een RUP, en de bodemsanering, ...

Open ruimte laboratorium

"Om het dossier zo grondig en kritisch mogelijk te bekijken, hebben we het project Hoge Rielen 1A ook ingediend voor het laboratorium Open Ruimte. Via het KORP (Kempens Open Ruimte Platform) hebben wij ons ingeschreven voor dit laboratorium, en werd ons project weerhouden.

De cases die werden ingediend, worden voorgelegd aan 12 experten uit verschillende beleidsdomeinen om over de concrete vraag (een concreet perceel, een beleidskeuze, een idee, een probleem, ... inzake publieke/open ruimte) inspiratie, ideeën en nieuwe inzichten aan te reiken", zegt schepen voor omgeving Gert Storms.

Alle informatie hierover kan u terugvinden op de website van het Laboratorium Publieke Ruimte: https://www.laboratoriumpubliekeruimte.be/het-opzet/.