U bent hier

Nieuw schepencollege Lille : N-VA en Groen vanaf januari

Lille
24.11.2018 - 01.00u
Door: Herman Gezelle

In Lille hebben N-VA en Groen op 14 oktober een mandaat gekregen van de kiezer. 'We hebben de afgelopen weken onze programma's naast elkaar gelegd om het bestuursakkoord op te maken', zegt toekomstig burgemeester Marleen Peeters (N-VA). 

'Op lokaal niveau zijn er heel wat raakvlakken om Lille te besturen.  Beide partijen willen Lille transparanter en efficiënter besturen door een duidelijk werkkader te bieden voor elk beleidsdomein zodat zowel personeel als burgers weten waar ze aan toe zijn.

Het nieuwe bestuur wil inzetten op (fiets-)mobiliteit, verkeersveiligheid, communicatie, ruimtelijke ordening, goed beheer van patrimonium, cultuur en de interne werking van de gemeente.

Door gelijke kansen mee te integreren als bevoegdheid in een schepenambt willen we er extra aandacht aan schenken. Ook dierenwelzijn vergeten we niet. Het beleidsveld milieu is dan weer breder uitgewerkt naar 'Duurzaamheid'.
Marleen Peeters (N-VA), de eerste vrouwelijke burgemeester in Lille, vervolgt:

'We zullen een nieuwe wind in Lille laten waaien. We willen de structuur aanscherpen en de communicatie verhogen, door o.a. stevig in te zetten op digitalisering. In Lille moet iedereen zich thuis voelen en gelijk behandeld worden."

Ook vanuit Groen is er een stevig engagement, Luc De Backer, 1e schepen: "We willen Lille terug fietsveilig maken en een nieuw mobiliteitsplan realiseren. Een duidelijk visie met de juiste instrumenten voor ruimtelijk ordening zal zorgen voor kernversterking en afgebakende open ruimten met respect voor ons landelijk karakter."

We stellen een jonge ploeg voor, die gedreven en enthousiast is. Een gezonde mix van ervaring en nieuwe krachten uit elke deelgemeente zijn vertegenwoordigd. Het college zal bestaan uit 2 vrouwen en 4 mannen, aangevuld met een vrouwelijke voorzitter van de gemeenteraad.

We zullen er vanaf 3 januari stevig invliegen en keihard werken. Alle nieuwe projecten en oude kwalen direct aanpakken zal technisch en financieel niet haalbaar zijn.

Die verwachting willen we dus niet stellen. Maar dat aan beide intensief zal gewerkt worden, beloven we.

Ons gezamenlijk bestuursakkoord wordt momenteel gefinaliseerd en afgetoetst bij de achterban en zal dan te vinden zijn op beide websites.'

Bevoegdheden college:

Marleen Peeters, N-VA / burgemeester:
 Algemene Veiligheid (politie / brandweer / verkeer)  Bevolking  Burgerlijke stand  Personeel  Begraafplaatsen  Dierenwelzijn  Landbouw

Luc De Backer, Groen:
 Mobiliteit  Onderwijs  Duurzaamheid  Plattelandsontwikkeling  Bosbeheer  Toerisme

Vincent Goosens, N-VA:
 Sport  Patrimonium  Ruimtelijke ordening / structuurplannen  Huisvesting

Chiel Danckers, Groen:
 Jeugd  Kinderopvang  Lokaal mondiaal beleid  Volksgezondheid  Personen met een beperking  Senioren  Gelijke kansen

Tom Kersemans, N-VA:
 Openbare werken / nutsvoorzieningen  Dienstverlening (digitalisering / ICT / communicatie)  Cultuur  Bibliotheek

Griet Verheyen, N-VA:
 Voorzitter bijzonder comité sociale dienst  Financiën – nieuwe subsidies  Economie / sociale economie  Wijkwerking / vrijwilliger. (pp) foto Mil Cambré/ Nnieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto