Jack Schoepen, zoon van Bobbejaan,  ontwikkelde het concept van een splinternieuw technologisch indoor themapark rond luchtvaart. Hij zet er als investeerder zijn schouders onder, samen met Sunparks Kempense Meren van de Groupe Pierre & Vacances Center Parcs.

De gemeente Mol krijgt er dus binnen enkele jaren in en rond Sunparks Kempense Meren een toeristische topattractie bij.

Het themapark zou op een deel van het gigantische parkeerterrein van Sunparks komen en jaarlijks zo'n 300.000 bezoekers moeten lokken. Het gemeentebestuur is bijzonder enthousiast over de plannen.

Jack Schoepen als zoon van Bobbejaan Schoepen,  is een heel bekend in de pretparkwereld. Hij stond ook zelf enkele jaren aan het roer van Bobbejaanland in Lichtaart. Ook in het nieuwe themapark, 'waar ontspanning en educatie hand in hand gaan', mikt hij trouwens in de eerste plaats op een jong publiek.

Op de gedetailleerde plannen voor het themapark is het volgens de gemeente Mol nog even wachten, aangezien het project nog maar in de beginfase zit. Er moet trouwens eerst nog - in die volgorde - een openbaar onderzoek, milieu-effectenrapport en ruimtelijk uitvoeringsplan komen. De timing van het project zal afhankelijk zijn van hoe vlot die procedures verlopen.

Uniek toeristisch project in Mol

Naast de kristalheldere meren en de uitgestrekte groene landschappen krijgt Mol er binnen enkele jaren een toeristische topattractie bij: een indoor themapark. Althans dat is de ambitie. Niemand minder dan Jack Schoepen is de geestelijke vader van dit project.

Hij ontwikkelde het concept en zet er als investeerder zijn schouders onder. De andere commerciële partner is Sunparks Kempense Meren van de Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. De eerstvolgende stap in de realisatie is een publieke consultatie naar aanleiding van het voorbereidend milieuonderzoek.

Wanneer het op buitenrecreatie zoals fietsen, wandelen en zwemmen aankomt, domineert Mol al decennialang de toeristische cijfers voor de Kempen. Dit betekent dat Mol vooral in de lente en de zomer duizenden toeristen ontvangt. Een attractiepleister die ook bij minder goed weer scoort bij jong en oud, tilt het toeristisch aanbod meteen enkele niveaus op en zorgt voor welgekomen extra werkgelegenheid.

Toen Jack Schoepen zijn creatieve ideeën voor een indoor themapark enthousiast ontrolde, wekte dit bij alle betrokkenen meteen positieve interesse. Het gemeentebestuur ijvert al jarenlang voor indoorrecreatie, waarbij al snel werd gekeken naar de grote parking van Sunparks.

De verdere toeristische ontwikkeling van Mol staat prominent vermeld in het strategisch meerjarenplan. Ook voor Sunparks betekent een indoor themapark op hun domein een mooie opsteker. Meteen hebben potentiële gasten uit binnen- en buitenland een reden te meer om een verblijf in Mol te boeken.

Voor het hele gezin
Het indoor themapark kent zijn gelijke niet. Daarvoor staat de creativiteit van Jack Schoepen garant. Als zoon van Bobbejaan Schoepen, de legendarische stichter van Bobbejaanland, is Jack Schoepen gepokt en gemazeld in de wereld van de grote themaparken. Jack groeide op in het familiepark en stond er enkele jaren mee aan het roer.

Bij de verkoop in 2004, behoorde Bobbejaanland tot de meest gewaardeerde pretparken in Europa. De cowboy en zijn paard zijn niet meer, maar de legende leeft voort. Anno 2015 begint een nieuw avontuur.

Het indoor themapark neemt zijn bezoekers mee in de wonderbaarlijke wereld van de luchtvaart. Wie de vertrekhal binnenkomt, treedt in een ander universum en maakt zich klaar voor een ongelofelijke reis vol fantasie en avontuur.

Kinderen kunnen hier hun dromen echt beleven door te spelen én te leren. Via innovatieve en technologische toepassingen richt het park zich op de toekomst. Het biedt elk kind een actieve beleefwereld waar ontspanning en educatie hand in hand gaan.

Tot in het kleinste detail zal er aandacht besteed worden aan de veiligheid en de kwaliteit van de afwerking en de aankleding, maar ook verantwoorde en gezonde voeding is een must. Het themapark wil zich hierin onderscheiden van andere parken en kiest resoluut voor duurzaamheid. Het initiatief van Jack Schoepen is een uniek project met sterke troeven voor de bezoekers, maar ook voor de tewerkstelling in Vlaanderen. Op termijn is het tevens de bedoeling om de opgedane knowhow internationaal uit te dragen en dit concept ook in het buitenland verder te ontwikkelen.

Het themapark richt zich op het hele gezin en mikt op 300.000 bezoekers per jaar.

Procedures
Tussen droom en daad liggen uiteraard de nodige procedures, en dat is voor dit project niet anders. Vandaag maken de betrokken partijen hun engagement bekend. Jack Schoepen treedt daarbij als projectontwikkelaar op, Sunparks stelt de nodige gronden ter beschikking die ze in langlopende erfpacht hebben van het gemeentebestuur.

Het project bevindt zich op procedurevlak nog in de beginfase. De eerste stap is een publieke consultatie van de kennisgevingsnota. Dit is een eerste nota in het kader van een Plan-Milieueffectenrapport (Plan-MER). Het Plan-MER vormt de basis voor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat past in het kaderplan Kempense Meren dat de provincie Antwerpen heeft opgesteld voor de regio.

In deze kennisgevingsnota staat het voorgenomen plan beschreven en welke methode zal gebruikt worden om de effecten op het milieu te onderzoeken. Elke inwoner krijgt de kans om dit dossier te bestuderen en mag suggesties aanreiken.

Nuttige inspraakreacties kunnen betrekking hebben op elementen uit uw omgeving die mogelijk een invloed hebben op het plan of voorstellen van een maatregel die de effecten op het milieu zouden kunnen milderen. Reacties zoals: "Ik ben tegen het plan" geven geen meerwaarde aan de inhoud van het nog op te stellen milieueffectenrapport.

Het milieueffectenrapport is een noodzakelijke stap voor het opmaken van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Het PRUP moet het mogelijk maken dat de initiatiefnemers een stedenbouwkundige vergunning kunnen aanvragen. Bezwaren tegen (een deel van) het plan kunt u wél uiten in de latere procedure van het openbaar onderzoek van het RUP. Dit openbaar onderzoek vindt plaats ná de MER- procedure.

Alle partijen engageren zich om deze procedures met een maximale transparantie te laten verlopen, zodat alle betrokkenen weet hebben van de stand van zaken en hun bemerkingen officieel kunnen laten gelden.

Publieke consultatie
De publieke consultatie loopt van 2 tot 31 maart 2015. Iedereen die het dossier wil inkijken, kan dit online via www.gemeentemol.be, www.mervlaanderen.be of www.provincieantwerpen.be/openbareonderzoeken. Daarnaast ligt het dossier fysiek ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping 't Getouw.

Een opmerking stuur je per brief op naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol of richt je aan het Departement LNE, dienst MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel.

Elektronisch kan je opmerkingen per e-mail met ontvangstbevestiging sturen naar mer@vlaanderen.be. Vermeld dan wel de naam van het dossier in het onderwerp. De dienst MER stelt een standaardformulier voor opmerkingen via zijn website ter beschikking.

De dienst MER evalueert alle tijdig ingediende opmerkingen mee voor de richtlijnen die gelden voor de uitvoering van het uiteindelijke Milieueffectenrapport.  (rk)