Tussen 30 juni en 26 augustus 2017 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende twee weken en twee weekends werken uitvoeren aan de Antwerpse-steenweg (N12) in het centrum van Malle. Het wegdek wordt vernieuwd om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te waarborgen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vinden de werken plaats tijdens de relatief verkeersluwe zomermaanden, worden ze opgesplitst in verschillende fases en wordt er ook 's nachts gewerkt. Het verkeer wordt wanneer nodig omgeleid via Zoersel.

Vernieuwing wegdek
Het wegdek van de Antwerpsesteenweg is versleten en aan vernieuwing toe. AWV zal daarom het wegdek vernieuwen vanaf het kruispunt met de Zoerselbaan (N179) in Westmalle tot en met het kruispunt van de Lierselei (N14) in Oostmalle. De nieuwe laag asfalt zal de verkeersveiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers verbeteren. Aan de fietspaden langs de Antwerpsesteenweg wordt niet gewerkt.

Werken in vier fasen
De uitvoering van de werken gebeurt in vier fasen die gespreid worden over twee weekends en twee werkweken. De eerste twee fasen worden uitgevoerd begin juli, voor het bouwverlof. Vanaf 18 augustus, na de vakantieperiode in de bouwsector, worden de twee overblijvende fases uitgevoerd.

Fase 1: van vrijdag 30 juni (21u) tot maandag 3 juli (06u)
Tijdens het weekend van fase 1 wordt er gewerkt in Oostmalle vanaf de busstelplaats van De Lijn tot en met het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Lierselei (N14).
Fase 2: van maandag 3 juli (06u) tot vrijdag 7 juli (21u)
Tijdens de week van fase 2 situeren de werken op de Antwerpsesteenweg zich tussen de busstelplaats van De Lijn en het kruispunt met de Steenovenstraat/Nijverheidsstraat. Mogelijk zal de aannemer ook 's nachts doorwerken.
Fase 3: van vrijdag 18 augustus (21u) tot maandag 21 augustus (06u)
In fase 3 (weekend) wordt er gewerkt in Westmalle vanaf het kruispunt met de Zoerselbaan (N179) t.e.m. het kruispunt van de Zandstraat.
Fase 4: van maandag 21 augustus (06u) tot vrijdag 26 augustus (06u)
Tijdens de laatste fase wordt er zowel overdag als 's nachts gewerkt en situeren de werken zich tussen het kruispunt met de Zandstraat en het kruispunt met de Steenovenstraat/Nijverheidsstraat.

Hinder en omleidingen
Tijdens de werken wordt het doorgaand verkeer op de Antwerpsesteenweg (N12) wanneer nodig omgeleid langs Zoersel via de Zoerselbaan (N179) en de Lierselei (N14). De werken zijn zo georganiseerd dat de grote kruispunten van de Antwerpsesteenweg (met N153, N14 en N179) tijdens de weekends (fase 1 en 3) worden vernieuwd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens fase 1 moet het verkeer vanaf vrijdag rond middernacht tot en met zaterdagmiddag in beide richtingen de algemene omleiding via Zoersel (N179, N14) volgen. Voor vrijdag middernacht en na zaterdagmiddag kan het verkeer op de Antwerpsesteenweg beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Tijdens fase 3 is er steeds beurtelings verkeer op de Antwerpsesteenweg mogelijk. Tijdens beide fases zijn de zijtakken van de grote kruispunten in de werfzones (Sint-Lenaartsebaan, Lierselei, Zoerselbaan) afgesloten. Verkeer komende van deze zijtakken kan dan de Antwerpsesteenweg niet bereiken en wordt plaatselijk omgeleid.

Tijdens fase 2 en 4 is de Antwerpsesteenweg volledig afgesloten in de werfzone. Het verkeer volgt dan in beide richtingen de algemene omleiding via Zoersel (N179, N14). In fase 4 is plaatselijk verkeer overdag (8u-20u) beperkt mogelijk richting Westmalle.

Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder op de Antwerpsesteenweg. De bussen van De Lijn worden tijdens de werken plaatselijk omgeleid wanneer zij geen gebruik kunnen maken van de Antwerpsesteenweg (N12) of andere wegen die uitkomen in de werfzone.

Meer informatie
Alle informatie over de werken op de Antwerpsesteenweg is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/malle. Geïnteresseerden kunnen zich via de website ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven tijdens de werken.