Vanaf 17 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de N18 in Oud-Turnhout. Van de rand van de bebouwde kom tot op het op- en afrittencomplex van de E34 (Oud-Turnhout, complex 25) krijgen de Steenweg op Mol en Donk een nieuwe toplaag asfalt. In Donk zal de gewestweg daarvoor gedurende twee weken volledig onderbroken worden voor het verkeer. De werken zullen in totaal wellicht een maand duren.

Nieuw wegdek voor meer rijcomfort

Over een afstand van ruim 2,5 kilometer krijgt de N18 een nieuwe toplaag asfalt. Dat is dringend nodig, want op dit moment vertoont de gewestweg op tal van plaatsen slijtage. De renovatie zal het wegcomfort en de veiligheid van de weggebruikers aanzienlijk verbeteren.

In Donk zijn er extra ingrepen nodig. Daar wordt de beschadigde betonnen fundering hersteld en worden ook de stalen netten onder de toplaag in het wegdek verwijderd. Door schade aan het asfalt kwamen die stalen netten almaar meer vrij te liggen, waardoor het wegdek nog meer beschadigd raakte.

Vanaf 17 maart: werken in 3 fasen voor minder hinder

Om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden, worden de werken op de N18 in drie fasen na elkaar uitgevoerd. Belangrijk: asfalteringswerken zijn niet mogelijk bij nat weer. Het is dus mogelijk dat bij regenweer de hieronder voorgestelde timing gewijzigd moet worden.

Fase 1: vanaf 17 maart (vermoedelijke duur: 2 weken)

Donk, tussen het kruispunt met de Nieuwe Staatsbaan (N139) en de brug over de E34

In Donk wordt de N18 gedurende twee weken afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

  • Verkeer naar Oud-Turnhout op de N18 vanuit Retie, Dessel en Mol wordt omgeleid via de E34 naar Antwerpen, afrit 24 (Turnhout-Centrum), de Steenweg op Zevendonk (N19) en de Parklaan (R13).
  • Doorgaand verkeer van en naar Arendonk is mogelijk via de E34, afrit 26, Huiskens (N118), Roobeek en Akkerstraat (de plaatselijke tonnagebeperking wordt er tijdelijk opgeheven).
  • De bussen van De Lijn van en naar Mol rijden om via de Neerstraat, Corsendonk en de Kinschotsebaan.
  • Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.
  • Handelszaken en woningen langs dit traject zijn in deze fase alleen te voet of met de fiets bereikbaar.

Fase 2 (vermoedelijke duur: 1 week)

Steenweg op Mol, tussen de Driedostraat en het kruispunt met de Nieuwe Staatsbaan (N139)

Op de N18 is er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk naar Oud-Turnhout.

  • Het verkeer vanuit Oud-Turnhout richting E34 wordt omgeleid via de Parklaan (ring, R13), de Steenweg op Zevendonk (N19) en de E34. Verkeer naar Retie, Dessel en Mol neemt op de E34 de afrit 25 (Oud-Turnhout) om zijn weg voort te zetten.
  • De bussen van De Lijn naar Mol rijden om via de Neerstraat, Corsendonk en de Kinschotsebaan. De bussen naar Arendonk rijden om via de Oude Arendonksebaan.
  • Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.
  • Handelszaken en woningen blijven tijdens deze fase bereikbaar met de wagen, behalve op de dag dat de nieuwe toplaag in asfalt wordt aangebracht. Die datum wordt later nog meegedeeld.

Fase 3: (vermoedelijke duur: 1 week)

Brug over de E34

Op de brug op de N18 is maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer in beide richtingen.

3 maart : infoavond voor ondernemers en bewoners

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Oud-Turnhout organiseren een infoavond over de werken voor alle geïnteresseerde bewoners en ondernemers. Die vindt plaats op maandag 3 maart 2014 om 20.00 uur in zaal De Djoelen, Steenweg op Mol 3 bus 2, Oud-Turnhout. Daar krijgen ze alle praktische informatie over het verloop van de werken, de minderhindermaatregelen en de verkeersomleidingen. Ze kunnen daar ook terecht met al hun  vragen.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de hinder tijdens de werken te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. De betrokken bewoners en ondernemers kunnen met vragen over de bereikbaarheid van hun bedrijf, winkel of woning bij hem terecht via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of tel. 0477 477 476.