Professionele hulpverleners en vrijwillige ervaringsdragers slaan vanaf 1 mei de handen in elkaar om de problematiek van alcoholverslaving efficiënter aan te pakken. Met ondersteuning van de drughulpverlener en een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis zullen een vijftal vrijwilligers zich inzetten voor mensen die kampen met verslavingsproblemen.

Op die manier kunnen zij snel en laagdrempelig vanuit hun eigen ervaring mensen een luisterend oor bieden en moed inpraten wanneer ze het nodig hebben. Hiermee hoopt het Sociaal Huis een antwoord te bieden voor de stijgende trend van alcoholmisbruik.
Maar liefst één op tien Vlamingen (boven 15 jaar) kampt met problematisch alcoholgebruik, met een piek in de leeftijdsgroep 55-64 jaar.

De laatste jaren merkt de drughulpverlener ook in Geel een drastische stijging van de vragen rond alcohol. Opvallend is dat vooral de oudere leeftijdscategorieën met meer vragen rond hun alcoholgebruik zitten. Ook de combinatie met andere middelen zit in de lift.

Inzet van omgeving- en ervaringsdragers

Om deze trend tegen te gaan, werkte het Sociaal Huis een aanbod uit met betrokken partners. Hierbij gaat veel aandacht naar de context van de gebruiker. Wanneer dat aangewezen is, wordt de nabije omgeving van de problematische gebruiker betrokken.

Professionele hulpverleners werken samen met ervaringsdragers om mensen met problematisch drankgebruik, verslaving of vragen rond dit thema beter, gerichter, completer en intensiever te ondersteunen.

Twee jaar geleden startte CAW De Kempen (Centrum Algemeen Welzijnswerk) een proefproject op met ervaringsdragers. Dit project behaalt zeer goede resultaten en inspireert beleidsmakers in de Kempen om een samenwerking met ervaringsdragers ook uit te rollen binnen de werking van het Sociaal Huis. Geel neemt hier als barmhartige stede een pioniersrol op.

De ervaringsdragers zullen langsgaan op huisbezoek, af en toe bellen, spreken over een zelfhulpgroep ... Omdat ze ooit zelf in hetzelfde schuitje zaten, kunnen ze op een snelle, herkenbare en laagdrempelige manier hulp bieden.

Samenwerking met lokale partners

De samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen wordt ook opengetrokken naar lokale partners. Zo zullen vrijwilligers en het Sociaal Huis samenwerken met AZ St.-Dimpna en huisartsen om mensen binnen een zorgpad rond alcoholverslaving na een detox-opname te ondersteunen om de eerste stappen te zetten in de aanpak van hun probleem.

Op die manier worden mensen geholpen vanuit een brede zorgcirkel; vanuit hun eigen context en samen met de professionele zorg, zowel op het vlak van gezondheid als welzijn. In de toekomst worden wellicht ook andere lokale partners betrokken.

Verslavingskoepel Kempen

De vrijwilligers kunnen rekenen op omkadering en steun van een maatschappelijk werker van de sociale dienst en de drughulpverlener van het Sociaal Huis. Bovendien organiseren de vrijwilligers zich op Kempens niveau in de vzw Verslavingskoepel Kempen.

Bedoeling is zo de samenwerking tussen professionele hulpverleners en ervaringsdragers verder uit te bouwen om de concrete ondersteuning van mensen met een verslavingsproblematiek te verbreden en te verdiepen. Meer info vind je op www.verslavingskoepel.be.

Heb je zelf vragen rond alcohol- of druggebruik? Je kunt terecht bij drughulpverlener Tim Cools, tim.cools@geel.be, 014 56 63 73.