Zaterdagmiddag werden de vernieuwde spoedafdeling en vernieuwde patiëntenkamers in het AZ Sint-Elisabeth Herentals voorgesteld.

OCMW-voorzitter Fons Michiels overliep in zijn toespraak nog eens het Masterplan dat in 2008 voor het ziekenhuis werd opgesteld. 

Fons Michiels: "Het uitgangspunt voor een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte was het clusteren van activiteiten.
De activiteiten worden daarbij per verdieping geclusterd. Zo is de afdeling intensieve zorgen voortaan naast spoedgevallen te vinden, zodat er in urgente situaties een wisselwerking kan zijn tussen de twee afdelingen. Op de tweede verdieping zal het operatiekwartier het gezelschap krijgen van het daghospitaal, zodat de verplaatsingen van de patiënten verkorten en we per dag meer patiënten kunnen behandelen. De vierde verdieping wordt een internistische afdeling, met de afdelingen inwendige ziekten en geriatrie. De vijfde verdieping is voorzien voor de chirurgische afdelingen, met heelkunde en orthopedie. De administratieve diensten worden samengebracht in een nieuw gebouw."

De dienst spoedgevallen kreeg een grondige opknapbeurt. Er is een pediatrische box bij gekomen, volledig uitgerust met pediatrisch materiaal. Ook de wachtkamer is nu verbonden met de dienst en heeft camerabewaking gekregen. Bij spoedgevallen is niet alleen de infrastructuur vernieuwd, ook de organisatie van de dienst zit volop in vernieuwing.'

Fons Michiels: "Je weet ongetwijfeld dat dr. Luc Beaucourt eind vorig jaar de opdracht heeft aanvaard om ons bij te staan in de reorganisatie van deze dienst. Intussen is een nieuw verpleegkundig diensthoofd aan de slag gegaan en is een nieuw medisch diensthoofd gevonden. Ook de zoektocht naar bijkomende spoedartsen begint stilaan resultaat te kennen, waardoor we kunnen spreken over een nieuwe wind in de afdeling spoedgevallen.

Zoals eerder al gezegd, is de dienst intensieve zorgen de buur geworden van spoedgevallen. De voormalige kantoren van de directie, die zich vroeger op de gelijkvloerse verdieping bevonden, hebben plaats gemaakt voor intensieve zorgen. Op die manier kunnen de artsen van intensieve zorgen snel bijstand verlenen als er zich dringende situaties voordoen op spoedgevallen en zijn andersom ook de spoedmedewerkers snel ter plaatse als er een probleem is op intensieve zorgen. Deze wisselwerking moet ervoor zorgen dat patiënten snel de juiste zorgen krijgen."

De vroegere afdeling bijzondere zorgen, waar intensieve zorgen deel van uitmaakte, is met de nieuwe organisatie opgedeeld. Intensieve zorgen is verhuisd naar de gelijkvloerse afdeling. Het gedeelte telemetrie is ondergebracht bij de vernieuwde afdeling inwendige ziekten 1. De vroegere locatie van bijzondere zorgen stond na de verhuis van intensieve zorgen en telemetrie leeg. Daarom is beslist op die plaats tijdelijk, tot het einde van de werken, een afdeling kortverblijf in te richten.

Van de verpleegafdelingen zijn in deze fase verder ook inwendige ziekten 1 en heelkunde vernieuwd.

De laatste dienst die de afgelopen tijd vernieuwd werd, is centrale sterilisatie. Hoewel deze dienst minder zichtbaar is voor patiënten en bezoekers is dat toch een zeer belangrijke afdeling. Hier worden immers alle instrumenten gesteriliseerd zodat ze klaar zijn voor volgende ingrepen. In deze fase is de dienst vernieuwd en is er een nieuwe afwas- en inpakmachine gekomen. In een volgende fase wordt het aantal sterilisatoren nog uitgebreid.

Prof. dokter Koenraad Vandewoude zag namens het kabinet van minister Laurette Onkelinx (federale overheidsdienst volksgezondheid) dat het goed was.