Zoals elk jaar krijgen ook in 2021 een heel aantal gemeentewegen een flinke opknapbeurt. Sommige straten krijgen een nieuwe asfaltlaag, in andere zijn er herstellingen aan betonplaten. Hieronder een overzicht van wanneer er waar gewerkt wordt, maar eerst meer over wat er gaat gebeuren en wat de situatie zal zijn voor bewoners, verkeer en fietsers en voetgangers.

Hinder bij de asfalteringswerken

Het gaat telkens om de volledige straat waar eerst de bestaande laag wordt afgefreesd. Dan komt er een nieuwe kleeflaag en tenslotte een nieuwe asfaltlaag.

Tijdens de duur van de werken is er geen doorgaand mogelijk en geldt er een omleiding. Bewoners kunnen enkel tijdens de freeswerken met de auto tot aan de woning, mits de nodige voorzichtigheid. Tijdens het asfalteren is er helemaal geen verkeer mogelijk. Fietsers en voetgangers zullen moeten afstappen en eventueel via de berm of het voetpad passeren.

Hinder bij de betonwerken

Dit zijn plaatselijke herstellingen. De rijweg wordt plaatselijk hersteld, de verzakte delen worden opgebroken en er worden nieuwe betonplaten aangebracht. Er wordt gestart op maandag 3 mei 2021 met de opbraakwerken, ten laatste op 10 mei 2021 zal de straat terug open zijn.

Vanaf de start van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk en volgt het verkeer een omleiding. Bewoners kunnen hun woning bereiken via de ene of de andere kant van de straat. Fietsers en voetgangers moeten afstappen en te voet via de berm langs de werken gaan. In de Grote Puttingbaan is het daarvoor te gevaarlijk en moeten ook de fietsers een omleiding volgen.

Werken aan fietspaden in Bevel

Bij de betonherstellingen hoort ook het fietspad van Bevel Dorp. De fietsverbinding tussen Binnenhof en Kontersland wordt volledig opgebroken, inclusief fundering en wordt in asfalt aangelegd.

Wanneer wordt er waar gewerkt?

Maandag 3 mei

Freeswerken in Hellevoorstraat, Woeringenstraat, Groeshoeve, Elzenstraat, Kievitweg en Lijsterweg.
Uitbraak betonplaten in Grote Puttingbaan, Drijkoningenstraat, Looystraat en het fietspad in Bevel-Dorp

Dinsdag 4 mei

Freeswerken in Vredestraat, Molenvaartstraat, Gebr.Van Raemdonckstraat, Paashoekstraat en Katerstraat.
Aanbrengen nieuwe betonfunderingen in Grote Puttingbaan, Drijkoningenstraat, Looystraat en het fietspad in Bevel-Dorp

Woensdag 5 mei

Freeswerken in L.Gewatstraat, Tibourstraat, De Wip, Breugelhoevestraat
Asfalteringswerken in Hellevoorstraat, Woeringenstraat, Groeshoeve, Elzenstraat en Kievitweg.
Nieuwe betonplaten in Grote Puttingbaan, Drijkoningenstraat, Looystraat en het fietspad in Bevel-Dorp

Donderdag 6 mei

Asfalteringswerken in Lijsterweg, Vredestraat, Molenvaartstraat, Gebr.Van Raemdonckstraat (Tuinwijk en Mussenpad dan eveneens niet bereikbaar) Paashoekstraat en Katerstraat

Vrijdag 7 mei

Asfalteringswerken in Katerstraat, in L.Gewatstraat, Tibourstraat, De Wip en Breugelhoevestraat.

Maandag 10 mei

Asfalteringswerken aan fietspaden

Er kunnen mogelijk nog minieme wijzigingen aan planning gebeuren, afhankelijk van de weesomstandigheden en eventuele onvoorziene zaken.