De Vlaamse Waterweg nv verhoogt alle bruggen over het Albertkanaal, dus ook die van de Herenthoutseweg in Herentals. Na het afleveren van de omgevingsvergunning vorig jaar, kwam er een kritische reflectie door een aantal burgers over de voorziene inrichting.

Volgens hen bood de brug te weinig verblijfskwaliteit en onvoldoende garanties voor een veilige en comfortabele verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers. Ze dienden een gemotiveerd bezwaarschrift in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het lokaal bestuur van Herentals heeft de ambitie om het voor stappers en trappers aangenamer te maken. Daarom schaarde het stadsbestuur zich achter de opmerkingen van de burgers. Er volgden maanden van overleg tussen de kritische burgers, de gemeente en De Vlaamse Waterweg nv.

"We krijgen een aangepaste brug die fietsvriendelijker is en meer verblijfskwaliteit zal hebben", kondigen de burgers in kwestie, De Vlaamse Waterweg nv en het stadsbestuur samen aan.

Tim Vekemans : 'Deze brug is een 'stadsbrug''

Kris Peeters (Molekens) en Tim Vekemans vinden het alle inspanningen waard: "Dit gaat niet om zomaar een brug. Deze brug is een 'stadsbrug' die het centrum van Herentals verbindt met enkele bloeiende wijken én de deelgemeenten. Zo'n brug ligt er voor decennia en bepaalt het functioneren en het gezicht van de stad."

Mien Van Olmen, burgemeester en bevoegd voor participatie: "We waren vastberaden om oplossingen te zoeken. Als stadsbestuur zijn we een nieuwe weg ingeslagen en vinden we dat de stem van de burger gehoord moet worden.

Daarom sloten we ons als stad aan bij de procedure, wat niet evident was omdat er eerder een gunstig advies was gegeven. We traden op als bemiddelaar tussen de burgers en De Vlaamse Waterweg nv.

Niet alleen inspraak van burgers maar ook fietsvriendelijke infrastructuur zijn speerpunten. Dat werd door onze inwoners ook duidelijk aangegeven op de feedbackmomenten van het bestuursakkoord."

Gezien de vergevorderde staat van het project en het feit dat de aannemer al aangesteld is, is gezocht om op een creatieve wijze om te gaan met de beschikbare ruimte. Zo kan binnen de krijtlijnen van de afgeleverde vergunning toch tegemoet gekomen worden aan de vragen van de burgers en de stad om de fietsers meer op het voorplan te plaatsen.

"Het resultaat is geen ideale brug," zeggen de burgers, "maar er is wel sprake van een significante verbetering tegenover de oorspronkelijke plannen."

De aangepaste brug krijgt door een slimme herschikking van de beschikbare ruimte aan beide kanten van de rijweg (eenrichtings)fietspaden met een berijdbare breedte van elk 3 meter breed. Dat is een meter meer dan oorspronkelijk.

Tegelijk blijft de rijweg nog voldoende breed, zodat de bussen van De Lijn en vrachtverkeer probleemloos kunnen kruisen op de brug. Er komt een scheiding tussen de rijweg en de zone voor actieve weggebruikers die zowel de verkeersveiligheid als de beleving van de brug dient.

De verbrede fietspaden worden ook doorgetrokken tot de eerstvolgende kruispunten, zodat de fietsers comfortabel kunnen blijven rijden tot het volgende wegsegment. Op termijn zal een fietsvriendelijkere Herenthoutseweg binnen de Ringlaan hier op aansluiten.

Ter verhoging van de belevingskwaliteit zal er extra aandacht worden besteed aan een maatschappelijk waardevolle inrichting van het openbaar domein rond de brug.

Burgemeester Van Olmen: "We willen de burgers danken voor hun waardevolle input en De Waterweg nv voor het constructief overleg, ondanks het gevorderde stadium van het project.

De burgers Tim en Kris : "We waarderen de constructieve gespreken en steun van de stad. Uiteraard trekken we ons met dit mooie resultaat terug als verzoekende partij voor de nietigverklaring van de vergunning. Maar dit is geen eindpunt.

We zullen verder constructief samenwerken voor het vernieuwde ontwerp van de landhoofden en voor het vinden van goede oplossingen voor de aansluitingen van de wijk Molekens op de brug (kruispunt Meidoornlaan en aansluiting fietspad op de Wilgenlaan).

Tot slot zal de brug ook maatgevend zijn voor verdere stadsontwikkelingen in de omgeving. Deze zullen zich qua mobiliteit moeten afstemmen op de gekozen breedtemaat van de brug."

Vlaamse waterweg NV : 'Projecten realiseren die beantwoorden aan de verwachtingen van burgers en maatschappij'

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts en projectleider Stefan Sablon van De Vlaamse Waterweg zijn verheugd over het bereikte akkoord : "Het is de ambitie van De Vlaamse Waterweg om projecten te realiseren die beantwoorden aan de verwachtingen van burgers en maatschappij.

Het constructieve overleg met de burgers heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het brugontwerp die de veiligheid en het comfort van de trage weggebruikers verhogen.

Het bereikte akkoord maakt meteen ook de weg vrij om vanaf begin 2020 de bouw van de nieuwe brug in de Herenthoutseweg aan te vatten. Zo blijft de timing van het project om de bruggen over het Albertkanaal te verhogen op schema."

"De voetganger en fietser krijgt hier de plaats die hem toekomt", besluiten de 3 partijen. (pp)