De nieuwe stalen boogbrug wordt gebouwd naast de huidige brug en komt 1,52 m hoger te liggen dan de oude. Er is tweemaal één rijstrook met een breedte van 3,25 m voor gemotoriseerd verkeer en aan beide kanten van de weg een vrijliggend tweerichtingsfietspad voorzien. De combinatie van de fietspaden en verbeterde oversteekplaatsen en wegwijzers verhogen de veiligheid voor de fietsers.

Daarna zal nv De Scheepvaart het kanaal ter hoogte van de nieuwe brug nog verbreden van 50 naar 86 m.

De oude brug wordt afgebroken na de ingebruikname van de nieuwe brug.

Kenmerken van de nieuwe brug

lengte brug: 128 m;
hoogte boog: 24 m boven het wegdek;
960 ton staal;
1.450 ton gewapend beton (brugdek).

Generieke bruggen Albertkanaal

De brug heeft een centrale stalen boog en een betonnen brugdek. Nv De Scheepvaart bouwt deze brug volgens het principe van de 'generieke bruggen'. Dat betekent dat ze hetzelfde type van brug gebruiken op de verschillende plaatsen langs het Albertkanaal waar een nieuwe brug moet komen. De ontwerpers hielden rekening met:

eenvoudig beheer en onderhoud;
voordelige bouw- en onderhoudskosten;
flexibiliteit: geen pijlers (verbreding mogelijk) en gemakkelijk op te vijzelen.

Dit is de vierde brug van het 'generieke type': in Oelegem (Ranst), Viersel (Zandhoven) en Meerhout zijn de bruggen al in aanbouw. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

Planning werken

In week 19 worden de onderdelen van de brug per schip aangevoerd naar het montageterrein. De brugdelen vertrekken in Gent en zullen tussen 4 en 6 mei aankomen in Olen. Daarna wordt de nieuwe brug langs de oever op het montageterrein verder geassembleerd.
Op 7 mei worden de hoofddelen op rechteroever gemonteerd. De volgende dag worden ook de delen boven linkeroever geplaatst.


Daarna volgt op 10 mei de montage van het middendeel.


Vanaf 11 mei worden de dwarsdragers van de brug gemonteerd en het brugdek geplaatst.
Half juni plaatst de aannemer de brugbogen op de montagetoren.
Begin juli worden de bogen dan op hun definitieve plaats gemonteerd.

Tussen september en december 2015 worden de betonconstructies voor het brugdek voltooid.
Vanaf april 2015 tot maart 2016 wordt de wegenis in fases afgewerkt en aangelegd.
Midden 2016 wordt de bestaande brug na de indienststelling van de nieuwe brug afgebroken.
Daarna starten de verbredingswerken van het kanaal.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Te verwachten hinder tijdens bouw brug

Het autoverkeer over de brug blijft mogelijk. Als nv De Scheepvaart met de wegeniswerken begint, moet het verkeer tijdelijke omleidingen volgen. Hierover volgt dit jaar nog een infovergadering met meer details.

Fietsers op de brug: het fietspad aan de kant van Herentals blijft open.
Het jaagpad wordt gedeeltelijk afgesloten. De aannemer voorziet aan de noordelijke kant van het kanaal een fietsomleiding langs Lammerdries-Winkelstraat en Lammerdries-Oost en aan zuidelijke kant van het kanaal langs Moleneinde en Nijverheidsstraat. Volg de omleidingspijlen.

Omleiding fase 2 van de werken 8 juni - december 2015

Gemotoriseerd verkeer: een gedeelte van Moleneinde wordt afgesloten.

Verkeer dat van Neerbuul komt (Olen Shoppingpark) en richting Nijverheidsstraat wil, volgt de omleiding via Hoogbuul en Industrielaan.
Verkeer vanuit de Nijverheidsstraat richting Neerbuul volgt de omleiding via Industrielaan en Hoogbuul.

Fietsers: het jaagpad wordt afgesloten tijdens de werken.

Fietsers komende vanuit Herentals moeten het jaagpad verlaten via Hoogbuul. Daar volgen ze de omleiding via Moleneinde en Nijverheidsstraat waar ze weer op het jaagpad kunnen.
Vanuit Geel verlaten fietsers het jaagpad via de Nijverheidsstraat en Moleneinde en rijden via Hoogbuul terug het jaagpad op.

Omleiding fase 3 van de werken: januari - februari 2016

Gemotoriseerd verkeer: een gedeelte van Hoogbuul wordt afgesloten.

verkeer dat vanuit Neerbuul richting Industrielaan wil rijden, volgt de omleiding via Moleneinde;
verkeer dat van de Industrielaan komt en richting Neerbuul wil, volgt de omleiding via Industrielaan en Moleneinde.

Fietsers:

fietsers die het jaagpad ten zuiden van het Albertkanaal volgen (komende vanuit Herentals), volgen de omleiding via Hoogbuul, Industrielaan en Nijverheidsstraat;
fietsers die van Geel komen, volgen de omleiding via Nijverheidsstraat, Industrielaan en Hoogbuul.