De werken voor de bouw van een nieuwe brug over het Albertkanaal in Herentals aan de Lierseweg komen in een laatste fase. Zaterdagnacht werd de nieuwe stalen boogbrug van 1.000 ton op haar definitieve locatie geplaatst. Zo'n 200 kijklustigen kwamen de spectaculaire nachtelijke werken gadeslaan.

Normaliter gaat de brug op 2 september opnieuw open voor het verkeer.

Werken brug Lierseweg Albertkanaal gaan laatste fase in

'De nieuwe hogere stalen boogbrug lag al een tijdje naast de oude brug zodat ze als tijdelijk omleidingsweg kon gebruikt worden', zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg NV.

'Hierdoor bleef de hinder tijdens de werken beperkt.  Afgelopen nacht werd deze nieuwe brug van de tijdelijke situatie verplaatst naar haar definitieve locatie op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug. Alles is vlot verlopen. Om hiervoor plaatst te maken moest de bestaande brug eerst afgebroken worden.

De verhuis van de nieuwe brug vond vannacht plaats met behulp van camags die onder de brug werden geplaatst. Op die manier kon de brug naar haar definitieve plaats gereden worden.

Na het verplaatsen van de brug worden de kruispunten aan beide kanten van de brug opnieuw aangelegd.

Van vrijdagavond 23 augustus tot maandagochtend 26 augustus werkt de aannemer aan het kruispunt van de De Beukelaer-Pareinlaan. Plaatselijk autoverkeer volgt een omleiding via de Koeterstraat en de Ekelstraat. Fietsers volgen de ventweg naast de Lierseweg.

Van maandag 26 augustus tot zondag 1 september is het kruispunt van Rietbroek aan de beurt. Fietsers kunnen passeren, plaatselijk autoverkeer volgt een omleiding via Wolfstee. Na de werkzaamheden plaatst de gemeente een tractorsluis in Rietbroek, om zo het sluipverkeer in de straat te ontmoedigen

De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 128 m, een nuttige breedte van 16,10 m op het smalste punt en weegt 1.000 ton

'Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo'n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal.

Dat is het equivalent van zo'n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken investeert De Vlaamse Waterweg nv in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m.

De hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot.

Investering €14 miljoen

"Vlaanderen investeert €14 miljoen in deze nieuwe en hogere brug", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "We pakken stap voor stap alle bruggen aan en zo verhogen we de capaciteit van het Albertkanaal met +25%.

Binnenschepen zullen fors meer containers kunnen meenemen. Zo kunnen we nog meer vrachtvervoer van de weg halen en op de waterweg zetten. Het Albertkanaal wordt meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen".

"Door ons waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten Inmiddels zijn 35 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 22 andere bruggen in uitvoeringsfase," zegt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv.

Sluipverkeer op de Molekens

'Vrijdagavond stonden de wagens aan te schuiven tot bijna aan het viaduct van de oude spoorweg op de Herenthoutseweg', zegt Jan Bertels, Kamerlid en gemeenteraadslid (Sp.a).  'Het gevolg was dat een pak bestuurders die rij proberen af te snijden via de woonwijk de Molekens. Woonstraten als Kastanjelaan en Palmenlaan zijn helemaal niet geschikt voor dat drukke sluipverkeer.

Het beste zou zijn dat het Agentschap Wegen en Verkeer de regeling van de verkeerslichten op de Ringlaan aanpast en dat stad en politie toezien op het sluipverkeer in de Molekens.' Foto's Johan Temmerman/ DVW/ Nnieuws.

Update foto's : vandaag 09u.