Olen krijgt een nieuwe verhoogde brug over het Albertkanaal. Naar aanleiding van de wegeniswerken in functie van het Shopping Park Olen zal nv De Scheepvaart ook het kruispunt Hoogbuul - Moleneinde heraanleggen. Fluxys is reeds begonnen met de voorbereidende werken.

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal is opgenomen in het beleid van de huidige Vlaamse regering (2009-2014) en in het Masterplan 2020. Er zijn 62 bruggen over het Albertkanaal. Daarvan hebben er 17 al een vrije hoogte van 9,10 meter, 9 bruggen zijn in uitvoering. Er moeten nog 24 bruggen herbouwd worden en 12 bruggen aangepast (bijvoorbeeld opvijzelen). Deze ingrepen moeten de transportcapaciteit van het Albertkanaal verhogen.

Kenmerken van de nieuwe brug

De nieuwe stalen boogbrug wordt gebouwd naast de huidige brug en komt 1,52 m hoger te liggen dan de oude. Er is tweemaal één rijstrook met een breedte van 3,25 m voor gemotoriseerd verkeer en aan beide kanten van de weg een vrijliggend tweerichtingsfietspad voorzien. De combinatie van de fietspaden en verbeterde oversteekplaatsen en wegwijzers verhogen de veiligheid voor de fietsers.

Na de realisatie van de nieuwe stalen brug zal nv De Scheepvaart het kanaal ter hoogte van de nieuwe brug nog verbreden van 50 naar 86 m.

De oude brug wordt afgebroken na de ingebruikname van de nieuwe brug.

Omlegging van de gasvervoersleiding Fluxys

Omdat er zich aan de bestaande brug een aardgasleiding bevindt, zal Fluxys Belgium, de eigenaar en beheerder van deze leiding, deze omleggen. De nieuwe leiding wordt door middel van een gestuurde boring onder het kanaal aangebracht. Deze werken zijn gestart op 4 november.

Planning werken

  • De voorbereidende werken op het terrein en de opmaak van de uitvoeringsplannen zijn gestart in november.
  • Vanaf april 2014 starten de eigenlijke werken: grondwerken voor de brugopritten, de bouw van de landhoofden en een keermuur tussen Neerbuul en het bedrijventerrein. In het atelier wordt ondertussen de staalconstructie van de brug gemaakt.
  • Tussen februari en april 2015 wordt de nieuwe brug gemonteerd op het terrein.
  • Tussen mei en juli 2015 worden de betonconstructies voor de landhoofden en het brugdek voltooid.
  • Vanaf augustus tot oktober 2015 wordt de wegenis in fases afgewerkt en aangelegd.
  • In het najaar 2015 wordt de bestaande brug na de indienststelling van de nieuwe brug afgebroken.
  • Daarna starten de verbredingswerken van het kanaal.

Te verwachten hinder

Het autoverkeer over de brug blijft mogelijk. Wanneer nv De Scheepvaart in 2015 met de wegeniswerken begint, zal het verkeer tijdelijke omleidingen moeten volgen. Hierover volgt in 2015 nog een infovergadering met meer details.

Fietsers over de brug: het fietspad aan de kant van Herentals blijft open. Het jaagpad zal afgesloten worden. Fietsers moeten de omleiding volgens langs Sluizenweg - Sint-Sebastiaanstraat - Van Gansenstraat - Molenstraat - Shopping Park - Lammerdries-Zuid - Hagelberg - doorgang naar jaagpad.

 

Impressie van de nieuwe brug