Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en watermaatschappij Pidpa zijn gestart met wegenwerken op de N118 tussen Retie en Geel.

Zowel de betonnen fietspaden langs de weg, als de verouderde vezelcement waterleiding die ernaast ligt, zijn aan vernieuwing toe. Daarom slaan Pidpa en het Agentschap Wegen en Verkeer de handen in elkaar voor deze werken.

Als onderdeel van het fietsrelanceplan van Vlaams minister Lydia Peeters voert AWV dit jaar verschillende ingrepen uit om de fietsinfrastructuur langs de Antwerpse gewestwegen te verbeteren.

Op de N118 worden de fietspaden in beton vervangen door asfalt, met het oog op meer veiligheid en comfort. Het voorbije jaar werd in Antwerpen veel gefietst en is eens te meer gebleken dat de staat van de fietspaden langs onze gewestwegen beter kan. Via het fietsrelanceplan van minister Peeters kan hier nu versneld op ingezet worden.

Vanaf het kruispunt met de ring van Retie tot aan het Kempisch Kanaal worden de waterleiding en de fietspaden aangepakt. En dit aan beide zijden van de weg. Dat is een behoorlijke klus, die zeker tot het voorjaar van 2022 zal duren.

Moderne waterleiding in kunststof

Vorige week is gestart met het rooien van enkele hinderlijke bomen. Deze bomen belemmeren de zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker en veroorzaken schade met hun wortels aan het fietspad en de nutsleidingen.

De gerooide bomen worden na de werken vervangen door nieuwe inheemse bomen. In de loop van deze week starten ook de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van hun leidingen.

Pidpa begint aan de ring van Retie en werkt richting Geel. In elke zone wordt eerst de oude versleten drinkwaterleidingen vervangen door nieuwe leidingen van kunststof. Zodra die nieuwe waterleidingen in de grond ligt, gebeuren er een reeks testen en controles, om na te kijken of de nieuwe waterleiding correct is aangesloten en het water drinkbaar en veilig is.

Tijdens die controles zijn er geen werken zichtbaar op het terrein. Pas als de nieuwe leiding is goedgekeurd, kan er verder gewerkt worden, om alle woningen aan te sluiten op de nieuwe leiding en de oude uit dienst te nemen.

Comfortabele fietspaden in asfalt

"AWV zal over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. Het nieuwe fietspad zal na de heraanleg overal minstens 1,75 m breed zijn.

Dit zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen, we investeren hier ruim 3,5 miljoen euro", zegt minister Lydia Peeters.

De werken van AWV starten wellicht in oktober, als de nutswerken ver genoeg gevorderd zijn. AWV en de aannemer streven ernaar om de fietspaden in het eerste deel tussen de ring van Retie en Brasel nog voor de winter af te ronden.

Het tweede deel van de N118 vanaf Brasel tot aan het Kempisch Kanaal volgt dan na de winter, wellicht vanaf eind maart 2022. Deze werken worden bovendien afgestemd op de werken van de gemeente op de Molsebaan (N18) tussen Retie en Dessel.

Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk tijdens nutswerken

Om de nutswerken veilig en vlot te kunnen uitvoeren, zal er ter hoogte van de werfzone een deel van de rijweg ingenomen worden en wordt er gewerkt met tijdelijke werfverkeerslichten.

Autoverkeer kan zo in beide richtingen beurtelings langs de werken passeren. Ook fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden langs de N118. Zij moeten ter hoogte van de werfzone wel even afstappen en met de fiets aan de hand voorbij de werken.

Tijdens het vernieuwen van de fietspaden (vanaf oktober) zal de impact op het verkeer wellicht groter zijn. Foto Nnieuws.