Vrijdagochtend legde Dirk Van Aerschot als kersverse korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout de eed af bij Frans Peeters, voorzitter van het politiecollege. Vanaf nu kan hij als nieuwe korpschef aan de slag.


Wie is Dirk Van Aerschot?

Dirk Van Aerschot hielp bij het begin van de politiehervorming onder meer verschillende politiekorpsen in de provincie Limburg om 'de nieuwe politie' op de sporen te krijgen. Sinds 2002 is hij verbindingsambtenaar van de politie bij de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Hij drukte in die functie mee zijn stempel op de ontwikkeling van de visie op een excellente politiezorg voor de lokale en de federale politiediensten. In zijn begeleiding en ondersteuning van Vlaams-Brabantse politiezones was het streven naar een excellente politiezorg van, voor, tussen en met mensen de belangrijkste drijfveer.

Het motto 'de juiste dingen op de juiste manier met de juiste mensen op de juiste plaats doen' draagt hij hoog in het vaandel. Vlot communiceren en informatie uitwisselen binnen de politie maar ook met de bevolking, de overheden en de verschillende veiligheidspartners is voor hem het bindmiddel om samen te werken aan een veilige en leefbare omgeving.

Om een modern politiekorps uit te bouwen, ontwikkelt hij nieuwe ideeën en volgt hij de evolutie van nieuwe maatschappelijke tendensen op de voet.

Hij is ook auteur van de boeken 'resultaatgerichte actieplannen opstellen' en 'optimale bedrijfsvoering bij de politie - blauw beter op straat' die vele politiekorpsen inspireerden om voortdurend te verbeteren en te vernieuwen.

Professionele en integere medewerkers die met een positieve ingesteldheid de bevolking kunnen inspireren tot voortdurend veilig en leefbaar gedrag kunnen er samen met hem voor zorgen dat inwoners van de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout trots kunnen zijn op hun politiekorps.