Vrijdagochtend hebben gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé en directeur Ilse Van den Broeck de nieuwe melkveestallen van Hooibeekhoeve - het praktijkcentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling - officieel geopend. Deze stallen bevatten de nieuwste innovaties.

Hooibeekhoeve zal de nieuwe technieken en management uittesten in de praktijk om te kijken naar hun impact op economisch rendement, diergezondheid, melkveerantsoen en milieu.

Het afgelopen jaar heeft Hooibeekhoeve geïnvesteerd in de uitbreiding van de melkveestal en de renovatie van de bestaande stal. Het resultaat zijn twee splinternieuwe én gelijkaardige melkveestallen met elk een eigen melkrobot. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: "Met deze investering krijgt het praktijkonderzoek op Hooibeekhoeve een extra boost.

Zo zullen er frequenter voederproeven plaatsvinden en zullen de resultaten ook sneller beschikbaar zijn. Hierdoor kan niet alleen het onderzoek korter op de bal spelen, maar ook de melkveehouder die met de resultaten op kortere termijn zelf aan de slag kan op zijn bedrijf."

Installatie van allernieuwste technologieën

De nieuwe melkveestallen van Hooibeekhoeve bevatten tal van innovaties die het toekomstig rendement van de melkveehouders kunnen verbeteren. Directeur Ilse Van den Broeck: "Er werd op de melkrobot een Herd Navigator geïnstalleerd. Dit is een mini-laboratorium dat onmiddellijk een melkstaal analyseert en waaruit direct informatie rolt over de vruchtbaarheid, uiergezondheid, energiebalans en voeding van het individuele dier. Hierdoor kan de melkveehouder sneller bijsturen waar nodig om zijn dieren gezond én productief houden."

Ook nieuw binnen de melkveehouderij is de installatie van een automatische klimaatsturing.

"De windbreeknetten, verlichting en ventilatoren worden voortaan automatisch afgesteld op de continu veranderende buitenomgeving door sensormetingen van temperatuur, luchtsnelheid en invallende lichtsterkte. Zo hopen we tegelijkertijd de energiekosten te reduceren en het klimaat in de stal te optimaliseren."

Naast innovaties vind je in de nieuwe melkveestallen ook technische uitrustingen die al ingeburgerd zijn binnen de moderne melkveebedrijven. "Hier zetten we in op optimalisatie. We willen weten welke instellingen de beste zijn, welke verfijningen we kunnen aanbrengen en waar we kunnen besparen. Die resultaten communiceren we dan naar de melkveehouders" aldus directeur Ilse Van den Broeck.

"Tegelijkertijd zoeken we ook mee naar oplossingen voor de PAS-maatregelen (lijst van ammoniak-emissiereducerende technieken) waar veel van de melkveehouders mee worstelen. Aan het voederhek van onze nieuwe stal liggen drie verschillende ammoniakemissie reducerende roostervloeren. We zullen deze onderling vergelijken alsook in combinatie met een mestrobot met waterverneveling.

Als Hooibeekhoeve willen we niet enkel helpen om knelpunten bij bestaande technieken aan te pakken, maar zullen we ook actief meewerken in de zoektocht naar en de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld voedermanagement."

Betrouwbare inschatting en objectief advies

Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: "Als praktijkcentrum voor de melkveehouderij moeten we mee zijn met de evoluties in de sector. Door nieuwe technologieën en bestaande technische uitrustingen uit te testen in de praktijk kan Hooibeekhoeve voor de melkveehouders een betrouwbare inschatting maken van de impact op het rendement in combinatie met mogelijke andere winsten op vlak van diergezondheid, rantsoen en milieu.

Vervolgens kan de melkveehouder zelf kiezen wat voor hem en zijn bedrijf relevant is. Want elk landbouwbedrijf is uniek. Wat voor het ene bedrijf werkt, werkt niet noodzakelijk bij het andere. Met het objectieve advies van Hooibeekhoeve kan elke melkveehouder stappen zetten voor de verbetering van zijn economisch rendement."

Oproep aan landbouwers

Met de nieuwe melkveestallen starten ook tal van nieuwe onderzoeken. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schijf je dan in op onze nieuwsbrief Hooibeekhoeve @ Boer of kom naar één van onze studiedagen.

Heb je een vraag of een idee rond (toekomstig) onderzoek? Aarzel dan niet om één van de onderzoekers te contacteren (hooibeekhoeve@provincieantwerpen.be). Het onderzoek op Hooibeekhoeve vertrekt vanuit noden in de praktijk. Beelden provincie Antwerpen