De Geelse Huisvesting heeft haar nieuwe website gelanceerd. De nieuwe online stek van de organisatie speelt in op de toenemende noden en de behoeften van de gebruikers.

En die gebruikers, voornamelijk (potentiële) huurders, zoeken meestal gericht naar informatie. Het Geelse aroma communicatie stond in voor de realisatie.

"Bij het bepalen van de structuur zijn we zoals altijd vertrokken vanuit de kerntaken van de website. Wie is de doelgroep en naar welke informatie is deze op zoek?" legt Roel Biesemans van aroma uit. Het antwoord lijkt zeer divers te zijn.

De focus ligt op het patrimonium van de Geelse Huisvesting. Dat bestaat momenteel uit meer dan 2.100 verhuurbare woningen en appartementen verspreid over 8 Kempische gemeenten: Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Meerhout en Westerlo. Kandidaat-huurders kunnen - dankzij de integratie met het softwarepakket Sociapack van Woonpartners - hun plaats op de wachtlijst raadplegen.

Onderhoud en herstellingen

Veel huurders vragen zich af welke herstellings- of onderhoudswerken ten laste van de huurder of van de verhuurder zijn. "Neem nu een defecte kraan" haalt Biesemans als voorbeeld aan. "Ook hier zijn we vertrokken vanuit het standpunt van de gebruiker.

In het onderdeel 'Onderhoud en herstellingen' kiest de gebruiker eerst de ruimte waar een probleem zich voordoet. Een defecte kraan kan in de badkamer maar ook in de keuken.

Nadien kan hij via interactieve illustraties zien welk type herstelling en onderhoud ten laste van verhuurder of huurder is. Op deze manier kan de Geelse Huisvesting 24/24u een antwoord geven op veel terugkerende vragen."

Toegankelijk. Voor iedereen.

Zowel vormelijk als technisch wordt de lat almaar hoger gelegd. En terecht vinden ze bij aroma. "Het internet is er voor iedereen. Ook voor mensen met bv. een visuele beperking. We hebben daarom ons ontwerp door AnySurfer laten aftoetsen op de toegankelijkheidsrichtlijnen. Ook technisch vergt de uitwerking extra aandacht." besluit Roel Biesemans.

www.geelsehuisvesting.be