U bent hier

Nieuwe projectontwikkelaar presenteert nieuw ontwerp site Cash & Fresh Mol

Mol
25.12.2014 - 00.57u
Door: Franky Van Leeuwen

De nieuwe projectontwikkelaar van de site Cash & Fresh in het Centrum diende een volledig nieuw bouwproject in. Bouwbedrijf Dethier organiseert woensdag 7 januari 2015 op verzoek van het gemeentebestuur een informatieavond over het ontwerp. De infoavond start om 20 uur en vindt plaats in Hotel Corbie, Corbiestraat 65. Het openbaar onderzoek voor het bouwproject loopt van dinsdag 6 januari tot en met woensdag 4 februari 2015.

Na de eerdere weigering van een stedenbouwkundige vergunning door het gemeentebestuur voor de te grootschalige plannen voor de verlaten site Cash & Fresh, verleende de Deputatie van de provincie Antwerpen alsnog een vergunning. Deze werd tijdens de beroepsprocedure vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Uiteindelijk verbrak de grondeigenaar de overeenkomst met de toenmalige projectontwikkelaar en stelde deze een nieuwe partner aan om een ander project te realiseren. Deze heeft nu een volledig nieuw ontwerp uitgewerkt en vraagt hiervoor een stedenbouwkundige vergunning.

Concept nieuw project

In plaats van één groot u-vormig bouwblok met 26 appartementen die een gesloten wand naar de Nete zou vormen, komen er nu drie kleinere woonvolumes met telkens 7 appartementen. Elk volume telt drie verdiepingen met een extra dakverdieping.  Met dit ontwerp wil de architect de site opentrekken naar het achterliggende groene Netegebied. Daarnaast beoogt de architect met het ontwerp een versterking van de band tussen het stedelijke centrumgebied en de Wandelweg. Het project bevat nog een ondergrondse parkeergarage met private parkeerplaatsen.

Openbaar onderzoek

Vooraleer zich positief of negatief uit te spreken over de plannen, loopt er een openbaar onderzoek van dinsdag 6 januari tot en met woensdag 4 februari 2015. Dit geeft alle geïnteresseerden de kans om het dossier tijdens de openingsuren te bestuderen op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping, ’t Getouw. Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit kan ofwel tegen afgiftebewijs op onze dienst ruimtelijke ordening ofwel via een aangetekend schrijven naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Visie gemeentebestuur

Eerder communiceerde het gemeentebestuur al dat het geen enkele intentie heeft om deze zone aan te kopen. Het gebied is volgens het gewestplan woonzone, waardoor een woonproject aangewezen is. Dit moet wel passen in en aansluiten bij de groene omgeving van de aanpalende Netevallei. 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto